Zastosowanie w Kontroli Żywności

 

E. coli O157 - Metoda tradycyjna

O157:H7 ID (Ref. 42605/42630) teraz chromID O157:H7 O157:H7 ID (Ref. 42605/42630) teraz chromID O157:H7
Dodatkowe odczynniki Zgodność z normą ISO 11133


 

Nasilenie infekcji wywoływanych przez Eschrichia coli O157:H7, powszechnie powodowanych przez spożycie skażonego mięsa lub mleka, jest obecnie dobrze udokumentowane.
Standardowe środki ostrożności dotyczące higieny i przechowywania żywności bardzo często nie są wystarczające do ograniczenia rozpowszechnienia tych mikroorganizmów.
Z tego powodu, bardziej niż kiedykolwiek ważne są badania przesiewowe wykrywające ten patogen.

O157:H7 ID (Ref. 42605/42630) obecnie chromID O157:H7

Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji Escherichia coli O157:H7

Nr kat. 42605
– 6 x 200 ml
Nr kat. 42630 – 5 x 20 ml


 


 

Innowacyjne podłoże chromogenne umożliwia łatwe różnicowanie pomiędzy serotypem O157:H7 i innymi mikroorganizmami.
  • gotowe do użycia podłoże
  • identyfikacja bakterii E. coli O157:H7 po zaledwie 18-24 godzinnej inkubacji w temperaturze 37°C
  • charakterystyczny kolor koloni E. coli O157:H7 od zielonego do niebiesko-zielonego
  • bardziej żyzne podłoże niż SMAC, z taką samą wybiórczością
  • hamowanie wzrostu bakterii gram dodatnich i drożdży
  • zwiększenie selektywności dotyczącej bakterii gram ujemnych, przez dodatek mieszaniny cefiksym - telluryn, dla bardzo skażonych prób
 
O157:H7 agar może być stosowany:
  • z wykorzystaniem metody tradycyjnej, po etapie wzbogacenia np. według protokołu z normy ISO 16654
  • w celu potwierdzenia pozytywnych wyników uzyskanych z wykorzystaniem testu VIDAS ECO, przez bezpośrednią izolację z wzbogaconej pożywki po immuno-koncentracji z wykorzystaniem VIDAS ICE (jako cześć potwierdzenia VIDAS ECO zwalidowanego przez AFNOR i AOAC RI)
Prosimy o kontakt z firmą bioMerieux Polska aby sprawdzić czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z firmą
E. coli O157 - Metoda tradycyjna