Książeczki Edukacyjne

bioMérieux posiada bogatą kolekcję książeczek edukacyjnych dostarczających praktycznych informacji z zakresu diagnostyki w wybranych dziedzinach medycyny. Proponujemy także algorytmy diagnostyczne i schematy postepowania do wykorzystania w codziennej pracy. Materiały edukacyjne dostępne są do przeglądania on-line oraz do pobierania w formacie plików pdf.

Wyniki dla: : Wszystkie słowa kluczowe
 • ESBL Wykrywanie, monitorowanie zapobieganie i kontrola

  Mikrobiologia

  Przedmiotem tego opracowania jest ulepszenie wykrywania bakterii wytwarzających ESBL w szpitalach i zaproponowanie laboratorium praktycznych porad jak zapobiegać, monitorować i kontrolować rozprzestrzenianie się tych drobnoustrojów.

  Pobierz

 • OZNACZENIA HORMONÓW i ich zastosowanie w Technikach Wspomaganego Rozrodu

  Immunologia

  Celem niniejszego poradnika jest użyteczne wsparcie diagnostów i lekarzy w ich wysiłkach mających na celu pomyślne leczenie jak największej liczby pacjentów. Zawiera on praktyczne i kompleksowe podejście dedykowane tym, którzy traktują analizator immunologiczny VIDAS® jak proste rozwiązanie trudnego zagadnienia nowoczesnego leczenia niepłodności.

  Pobierz

 • Praktyczny przewodnik - polityka antybiotykowa w szpitalach

  Mikrobiologia

  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie pracownikom służby zdrowia praktycznych zaleceń dotyczących podniesienia jakości procedur przepisywania antybiotyków, a tym samym poprawy wyników leczenia pacjentów.

  Pobierz

 • Prokalcytonina w praktyce pediatrycznej

  Prokalcytonina

  Prokalcytonina, biomarker wspomagający decyzje dotyczące postępowania w przypadku poważnych infekcji bakteryjnych w praktyce pediatrycznej Niniejsza broszura, prezentuje doświadczenia lekarzy pediatrów i opisy przypadków.

  Pobierz


Strona ta nie jest źródłem porad medycznych
Zawartość medyczna tej strony jest w formie skróconej i ogólnej, a cel ma wyłącznie informacyjny. Przeznaczeniem jej nie jest udzielanie zaleceń i nie może być stosowana jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Nie należy jej wykorzystywać do diagnozowania problemów zdrowotnych lub sprawności fizycznej, albo chorób. Kiedy są Państwo chorzy, proszę zwracać się po poradę do lekarza lub innego przeszkolonego pracownika służby zdrowia. Nic co znajduje się na tej stronie nie stanowi diagnozy medycznej lub sposobu leczenia. Nie powinno być też dla lekarza jedynym źródłem informacji w procesie ordynowania leczenia. Nie należy w żadnym przypadku opóźniać porady medycznej lub wdrażania leczenia ze względu na zawartość tej strony.

Pioneering diagnostics