Książeczki Edukacyjne

bioMérieux posiada bogatą kolekcję książeczek edukacyjnych dostarczających praktycznych informacji z zakresu diagnostyki w wybranych dziedzinach medycyny. Proponujemy także algorytmy diagnostyczne i schematy postepowania do wykorzystania w codziennej pracy. Materiały edukacyjne dostępne są do przeglądania on-line oraz do pobierania w formacie plików pdf.

Wyniki dla: : Wszystkie słowa kluczowe
 • Prokalcytonina Infekcje Bakteryjne i Sepsa

  Sepsa

  Publikacja ta, ma na celu przekazać ogólne informacje na temat prokalcytoniny opierając się na wybranych publikacjach w literaturze. Nie stanowi ścisłego poradnika zawierającego informacje praktyczne, lecz ma na celu zapewnienie przeglądowej wiedzy co do wykorzystania PCT, jako pomocy przy podejmowaniu decyzji klinicznych np.: w diagnostyce, ocenie prognostycznej, w podjęciu decyzji terapeutycznych oraz monitorowaniu stanu pacjenta. Obiecującym aspektem użyteczności PCT jest pomoc w procesie zarządzania terapią antybiotykową.

  Pobierz

 • Posiewy krwi

  Mikrobiologia

  Celem tej broszury jest: odpowiedź na kluczowe pytania zadawane często w związku z posiewami krwi, dostarczenie praktycznych wskazówek dla rutynowej procedury związanej z posiewami krwi, przedstawienie ilustrowanego przewodnika obrazującego etapy dobrej praktyki pobierania posiewów krwi. Broszura ta powinna stanowić użyteczne narzędzie ze wskazówkami dla lekarzy, pielęgniarek, osób pobierających krew, personelu laboratoriów i wszystkich innych pracowników służby zdrowia zaangażowanych w badanie posiewu krwi.

  Pobierz

 • Praktyczny Przewodnik w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną

  Mikrobiologia

  Celem broszury jest przedstawienie praktycznych zaleceń dla pracowników opieki zdrowotnej do zapobiegania HAI, szczególnie wywoływanym przez drobnoustroje wielooporne - MDRO (ang. Multidrug Resistant Organisms).

  Pobierz

 • Zakażenia drożdżakami

  Mikrobiologia

  Grzybica jest coraz częściej spotykaną chorobą. Jej występowanie zwiększyło się znacznie w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie wśród pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii, wykazujących obniżoną odporność oraz chorych na nowotwory i neutropenię. Zakażenia szpitalne mają w 8% przypadków pochodzenie grzybicze i zazwyczaj są wywoływane przez gatunek Candida. Wczesna diagnostyka zakażeń wywołanych przez drożdżaki i zastosowanie odpowiedniego leczenia to obecnie bardzo ważne zagadnienia w praktyce lekarskiej.

  Pobierz


Strona ta nie jest źródłem porad medycznych
Zawartość medyczna tej strony jest w formie skróconej i ogólnej, a cel ma wyłącznie informacyjny. Przeznaczeniem jej nie jest udzielanie zaleceń i nie może być stosowana jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Nie należy jej wykorzystywać do diagnozowania problemów zdrowotnych lub sprawności fizycznej, albo chorób. Kiedy są Państwo chorzy, proszę zwracać się po poradę do lekarza lub innego przeszkolonego pracownika służby zdrowia. Nic co znajduje się na tej stronie nie stanowi diagnozy medycznej lub sposobu leczenia. Nie powinno być też dla lekarza jedynym źródłem informacji w procesie ordynowania leczenia. Nie należy w żadnym przypadku opóźniać porady medycznej lub wdrażania leczenia ze względu na zawartość tej strony.

Pioneering diagnostics