• FilmArray multiplex PCR system

FilmArray® multiplex PCR system

Analizator do Multipleksowego PCR do szybkiej i łatwej diagnostyki molekularnej

FilmArray® system posiada certyfikaty FDA, CE-IVD i TGA. Jest aparatem do multipleksowego PCR, który integruje w jedną całość przygotowanie próbki, ekstrakcje materiału genetycznego, amplifikację, detekcję i analizę wyniku badania. 

 • Prostota: czas potrzebny na przygotowanie próbki - 2 minuty
 • Łatwość: bez konieczności precyzyjnego pipetowania 
 • Szybkość: czas jednego badania ok. 1 godziny
 • Kompleksowośc: testy na różne patogeny wywołujące infekcje dróg oddechowych, zakażenia krwi, przewodu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego a także geny oporności na antybiotyki 
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Szerokie panele do diagnostyki wybranych zakażeń 

Aparat FilmArray® posiada certyfikaty FDA, CE-IVD i TGA. Aparat  w prosty sposób łączy w sobie przygotowanie próbki i ekstrakcję materiału genetycznego, przeprowadzenie amplifikacji i detekcji oraz analizę w jednym systemie — czas przygotowania materiału badanego wynosi około dwóch minut, a wynik badania jest dostępny po około 1 godzinie -  otrzymujesz szybkie wyniki, aby pomóc w lepszej opiece nad pacjentem.

FilmArray® system umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii, wirusów, drożdżaków, pasożytów i / lub genów oporności na antybiotyki. Jest przeznaczony do stosowania z odpowiednimi panelami testowymi, z których każdy oferuje wykrywanie i identyfikację patogenów związanych z niektórymi z najbardziej palących problemów zdrowotnych.

 • FilmArray® Respiratory Panel: do diagnostyki zakażeń górnych dróg oddechowych, pozwala na wykrywanie 20 wirusów i bakterii.
   
 • FilmArray® Blood Culture Identification Panel:  do diagnostyki zakażeń krwi (sepsa), pozwala na wykrycie i identyfikacje  24 patogenów i 3 genów oporności na antybiotyki. Za pomocą tylko jednego testu można zidentyfikować patogeny w 9 na 10 dodatnich posiewów.
   
 • FilmArray® Gastrointestinal Panel:  do diagnostyki zakażeń układu pokarmowego, pozwala na wykrycie 22 najczęściej występujących  patogenów,  w tym wirusów, bakterii i pierwotniaków, które powodują zakaźną biegunkę.  
 • FilmArray® Meningitis/Encephalitis Panel:  do diagnostyki zakażeń ośrodkowego układu nerwoego, pozwala na wykrycie 14 najczęściej występujących  patogenów,  w tym wirusów, bakterii i grzybów w płynie mózgowo-rdzeniowym.  
   

Szybkie, dokładne badania oparte o metody biologii molekularnej w diagnostyce objawowej

FilmArray® wykonuje ekstrakcję, amplifikację i detekcję w zamkniętym systemie, minimalizując zanieczyszczenie. Jest to aparat pozwalający wykrywać i identyfikować różne patogeny związane z kluczowymi problemami zdrowotnymi. Szybkie wyniki dostarczają informacji potrzebnych lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej jak i lekarzom pracującym w szpitalach czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, aby lepiej selekcjonować pacjentów i podejmować pewne decyzje medyczne w odpowiednio szybkim czasie.  

 • Prostota: czas potrzebny na przygotowanie próbki - 2 minuty
 • Łatwość: bez konieczności precyzyjnego pipetowania 
 • Szybkość: czas jednego badania ok. 1 godziny
 • Kompleksowośc: testy na różne patogeny wywołujące infekcje dróg oddechowych, zakażenia krwi, przewodu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego a także geny oporności na antybiotyki 

Łatwa, intuicyjna obsługa

FilmArray® aparat do multipleksowego PCR ułatwia dostarczenie szybkich, kompleksowych i dokładnych wyników diagnostycznych z wykorzystaniem metod biologii molekularnej.

 1. Wprowadź saszetkę FilmArray® (pouch) do stacji ładowania, wstrzyknij roztwór uwadniający i próbkę badaną 
 2. Podciśnienie w saszetce zapewnia, że właściwa objętość roztworu hydratacyjnego i próbki zostanie wciągnięta do saszetki, dzięki czemu nie musisz martwić się precyzyjnym pipetowaniem
 3. Tak przygotowaną saszetkę wprowadź do aparatu FilmArray® i naciśnij start
 4. Czas trwania analizy około 1 godziny 
 5. Po zakończeniu cyklu pracy uzyskasz wyniki w łatwych do odczytania raportach
   


Kliknij by powiększyć »

 

FilmArray® saszetka testowa - pouch


Kliknij by powiększyć »

FilmArray® Pouch zawiera wszystkie potrzebne odczynniki  do przeprowadzenia lizy komórek, ekstrakcji i oczyszczenia DNA/RNA, amplifikacji i detekcji w jednej zamknietej saszetce.

 • FilmArray® ekstrahuje i oczyszcza wszystkie kwasy nukleinowe z nieprzetworzonej próbki i przeprowadza zagnieżdżoną multipleksową reakcję PCR - nested multiplex PCR
 • Podczas pierwszej fazy PCR I, zachodzi wielkoobjętościowa reakcja multiplex PCR 
 • Poszczególne reakcje PCR typu singleplex II wykrywają produkty z pierwszego stadium PCR.

Oprogramowanie  FilmArray® 

Oprogramowanie FilmArray® software przeprowadzi Cię przez cały proces, od próbki do wyniku. Po zakończeniu analizy oprogramowanie analizuje i raportuje wyniki w prostym, łatwym do odczytania formacie.

Pioneering diagnostics