• Karta VITEK® 2 YST

Karta VITEK® 2 YST

Identyfikacja patogennych grzybów drożdżopodobnych

Szybka, dokładna identyfikacja klinicznie istotnych grzybów drożdżopodobnych do poziomu gatunku

  • Identyfikacja ponad 50 gatunków
  • Optymalne bezpieczeństwo: szczelnie zamknięty, gotowy do użycia, jednorazowy system
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Potogenne grzyby drożdżopodobne, należące zwłaszcza do rodziny Candida, mogą wywoływać wiele ciężkich infekcji klinicznych, zwłaszcza u pacjentów z  obniżoną odpowiedzią immunologiczną oraz mogą być źródłem zakażeń związanymi z opieką zdrowotną (eng.  Healthcare Associated Infections - HAI). Zapobieganie rozprzestrzeniania się tych organizmów stanowi kluczowe wyzwanie dla współczesnej służby zdrowia dla lepszej opieki nad pacjentem oraz kontroli kosztów związanych z opieką zdrowotną. Karty VITEK® 2 ID dedykowane do użycia z rodziną systemów VITEK®2 zapewniają optymalne bezpieczeństwo, są jednorazowe i nie wymagają dodawania dodatkowych odczynników. Katy VITEK®2 YST ID umożliwiają szybką i dokładną identyfikacją szerokiego zakresu klinicznie istotnych grzybów drożdżopodobnych.

Microscopy of Candida albicans

Candida albicans

Grzyby drożdżopodobne identyfikowane przy użyciu karty VITEK® 2 YST

Porządek alfabetyczny

Candida albicans

Candida boidinii

Candida catenulata

Candida colliculosa

Candida dubliniensis

Candida famata

Candida freyschussii

Candida glabrata

Candida guilliermondii

Candida haemulonii

Candida inconspicua/Candida lambica

Candida intermedia

Candida kefyr

Candida krusei

Candida lipolytica

Candida lusitaniae

Candida magnoliae

Candida norvegensis

Candida parapsilosis

Candida pelliculosa

Candida pulcherrima

Candida rugosa

Candida sake

Candida spherica

Candida tropicalis

Candida utilis

Candida zeylanoides

Cryptococcus albidus

Cryptococcus laurentii

Cryptococcus neoformans

Cryptococcus terreus

Cryptococcus uniguttulatus

Geotrichum klebahnii

Kloeckera spp.

Kodamaea ohmeri

Malassezia furfur

Malassezia pachydermatis

Millerozyma farinosa (Pichia farinosa)

Prototheca wickerhamii

Prototheca zopfii

Rhodotorula glutinis/Rhodotorula mucilaginosa

Rhodotorula minuta

Saccharomyces cerevisiae

Saprochaete capitata (Geotrichum capitatum)

Sporobolomyces salmonicolor

Stephanoascus ciferrii

Trichosporon asahii

Trichosporon inkin

Trichosporon mucoides

Zygosaccharomyces bailii

 

 

 

Rozmiar karty VITEK®2 YST
10 cm x 6 cm x 0.5 cm, 16 gramów
Nr kat. 21343

Prosimy o kontakt z firmą bioMérieux Polska aby sprawdzić czy produkt jest dostępny.

Publikacje VITEK® 2:

  1. Aubertine, JCM, January 2006, Vol 44 No. 1, pages 227-228.
  2. Rommler, et al, Poster C-123, ASM Orlando, May 2006.
  3. Blondel-Hill, et al, Poster D-691, ICAAC, San Francisco, Sep 2006.
  4. Funke et al, JCM, Jan 2005, Vol 43, No 1, pages 84-88.
  5. Funke et al, JCM, Sep 2004, Vol 42, No 9, pages 4067-4071.
  6. Ayats, et al, Poster C158, ASM Toronto, May 2007.
  7. Rennie, JCM, August 2008, Vol 48 No. 8, page 2646-2651.
  8. Rennie, JCM, August 2008, Vol 48 No. 8, page 2681-2685.

 

Pioneering diagnostics