• Podłoża do system BacT/ALERT
 • Podłoża do system BacT/ALERT

Podłoża do systemu BacT/ALERT®

Optymalne warunki wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów bakterii, grzybów i prątków

 • Elastyczne podłoża wykrywające drobnoustroje z różnego typu materiałów badanych od krwi do innych jałowych płynów ustrojowych
 • Metoda kolorymetryczna i wyszukane algorytmy minimalizują wyniki fałszywie ujemne
 • Dostępność standardowych i specjalistycznych podłoży z neutralizatorami antybiotyków (Fastidious Antimicrobial Neutralization - FAN)
 • Podniesienie bezpieczeństwa z utrzymaniem wiarygodności wyników dzięki plastikowym butelkom zapobiegającym stłuczeniu
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Dlaczego kolorymetria?

Kolorymetryczna metoda wykrywania w systemie BacT/ALERT® związana jest z wyszukaną technologią, która oferuje niewątpliwe korzyści w porównaniu z innymi. Wyspecjalizowany Sensor Płynnej Emulsji (Liquid Emulsion Sensors -LES) na dnie każdej butelki uwidacznia zmiany koloru, pojawiające się w przypadku zmian pH spowodowanych wytwarzaniem CO2 przy wzroście drobnoustrojów. Aparaty BacT/ALERT® 3D mierzą zmiany koloru co dziesięć minut i analizują je. Wyszukane algorytmy, w tym unikalny algorytm „próba dodatnia na wejściu”, zapewniają wczesne wykrycie mikroorganizmów. Nawet jeśli następuje opóźnienie transportu butelek, wizualna ocena zmiany koloru pomaga w zidentyfikowaniu potencjalnie dodatniego wyniku już przed włożeniem podłoży do aparatu. Dlatego właśnie można być pewnym prawidłowości wykrywania i szybkiego odzysku drobnoustrojów z różnych typów próbek.

 • Technologia i wyszukane algorytmy pomocne w ograniczeniu fałszywie ujemnych wyników spowodowanych opóźnionym wkładaniem
 • Niski odsetek wyników fałszywie dodatnich
 • Nieodwracalna zmiana koloru możliwa do wizualnej oceny

 

Elastyczne podłoża umożliwiające wiarygodny odzysk

System BacT/ALERT® oferuje wszechstronny zakres podłoży, aby zapewnić szybki odzysk szerokiego wachlarza drobnoustrojów w tym bakterii, prątków, drożdżaków i innych grzybów. Z różnych rodzajów materiałów badanych jak krew, jałowe płyny ustrojowe, podłoża systemu BacT/ALERT® są w stanie wykryć 98% izolatów w ciągu 72 godz. inkubacji*.

 • Dopuszczenie FDA dla krwi, jałowych płynów ustrojowych i płytek krwi
 • Odzysk szerokiej gamy mikroorganizmów
 • Specjalistyczne butelki do wykrywania prątków kwasoopornych
 • Podłoża zawierające neutralizatory antybiotyków FAN (Fastidious Antimicrobial Neutralization) optymalizujące odzysk od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii

*Bourbeau PP and Pohlan JK. Three days of incubation may be sufficient for routine blood cultures with BacT/ALERT® FAN® blood culture bottles. J Clin Microbiol. 2001; 39(6): 2079-82.

 

Nowe podłoża FAN® Plus: optymalizacja czasu uzyskania wyniku dodatniego i odzysku

Następna generacja podłoży Fastidious Antimicrobial Neutralization Plus (FAN® Plus) oferuje zoptymalizowany czas uzyskania wyniku dodatniego i odzysk. Butelki FAN® Plus to również łatwy w interpretacji preparat barwiony metodą Grama oraz nowy składnik neutralizujący czynniki przeciwdrobnoustrojowe – kuleczki adsorbentu polimerowego.

 • Optymalizacja odzysku drobnoustrojów
  • Nowy skład podłoży stwarza drobnoustrojom doskonałe warunki do wzrostu co ułatwia wzrost bakterii i grzybów
  • Skuteczny odzysk drobnoustrojów z krwi i jałowych płynów ustrojowych
  • Wskazówki do oceny wzrostu przy opóźnionym wkładaniu próbki do aparatu
 • Optymalizacja czasu uzyskania wyniku dodatniego
  • Skuteczna neutralizacja antybiotyków dostarcza lepszego środowiska do wzrostu  mikroorganizmów i ich odzysku

Bezpieczeństwo w połączeniu z wiarygodnymi wynikami: pierwsze na świecie plastikowe butelki do pobierania materiałów badanych

bioMérieux jako pierwsza firma wprowadziła rewolucyjne wielowarstwowe plastikowe butelki. Wykonane z unikalnego materiału poliwęglanowego, trójwarstwowe butelki, zapewniają właściwe środowisko wzrostu dla odzysku mikroorganizmów. Takie odporne na stłuczenie butelki w istotny sposób podniosły bezpieczeństwo w laboratoriach poprzez eliminację wycieków, kontaktu z materiałem zakaźnym i skaleczeń szkłem. Z uwagi na mniejszy ciężar dodatkową korzyścią jest ograniczenie kosztów transportu i utylizacji. Ponadto w licznych badaniach wykazano, że wyżej wymienionym korzyściom towarzyszą optymalne wyniki dla odzysku i czasu uzyskania wyniku dodatniego.

 • Butelki odporne na stłuczenie ograniczają kontakt z materiałem zakaźnym
 • O 2/3 lżejsze od butelek szklanych
 • Oszczędności związane z przechowywaniem, transportem i utylizacją
 • Wielowarstwowe, nieprzepuszczające gazów butelki zapewniają utrzymanie atmosfery tlenowej lub beztlenowej
 • Możliwość zastosowania do wielu protokołów oraz transport w poczcie pneumatycznej bez specjalnych kontenerów

 

Podłoża Standardowe

        Typ butelki Skład podłoża Materiał badany Objętość próbki

BacT/ALERT® SA
Standardowe tlenowe

Ref. 259789

40 ml suplementowanego bulionu tryptozowo-sojowego
(TSB)

Krew lub normalnie jałowe płyny ustrojowe

Do 10 ml

BacT/ALERT® SN
Standardowe beztlenowe

Ref. 259790

40 ml TSB Krew lub normalnie jałowe płyny ustrojowe Do 10 ml

 

Podłoża nowej generacji z neutralizatorami antybiotyków 

FAN® Plus (Fastidious Antimicrobial Neutralization Plus Media)

        Typ butelki Skład podłoża Materiał badany Objętość próbki

BacT/ALERT® FA Plus

Ref. 410851

30 ml suplementowanego złożonego podłoża zawierającego kuleczki adsorbentu polimerowego

Krew lub normalnie jałowe płyny ustrojowe

Do 10 ml

BacT/ALERT®
FN Plus

Ref. 410852

40 ml suplementowanego złożonego podłoża zawierającego kuleczki adsorbentu polimerowego

Krew lub normalnie jałowe płyny ustrojowe Do 10 ml
 

BacT/ALERT® PF Plus

Ref. 410853

30 ml suplementowanego złożonego podłoża zawierającego kuleczki adsorbentu polimerowego

Krew Do 4 ml

 

Podłoża do hodowli prątków kwasoopornych

        Typ butelki Skład podłoża Materiał badany Objętość próbki

BacT/ALERT® MP Mycobacteria Process

Ref. 259797 stosowany łącznie z ref. 259760

10 ml suplementowanego bulionu Middlebrook 7H9. Opracowane materiały badane  lub jałowe płyny ustrojowe inne niż krew 0,5 ml

 

Badanie jakości preparatów płytkowych

        Typ butelki Skład podłoża Materiał badany Objętość próbki

BacT/ALERT®
BPA butelki tlenowe do preparatów płytkowych

Ref. 279018
lub
EU Ref
. 279044

40 ml suplementowany bulion tryptozowo-sojowy (TSB) Preparaty ubogoleukocytarnego koncentratu płytek krwi uzyskanego przez aferezę (LRAP), oraz preparaty ubogoleukocytarnego koncentratu krwi pełnej zawierające płytki (LRWBPC), zarówno od pojedynczych dawców, jak i zbiorczych pul zawierających do sześciu (6) jednostek 4 – 10 ml

BacT/ALERT®
BPN butelki beztlenowe do preparatów płytkowych

Ref. 279019
lub
EU Ref
. 279045

40 ml suplementowany bulion tryptozowo-sojowy (TSB) Preparaty ubogoleukocytarnego koncentratu płytek krwi uzyskanego przez aferezę (LRAP), oraz preparaty ubogoleukocytarnego koncentratu krwi pełnej zawierające płytki (LRWBPC), zarówno od pojedynczych dawców, jak i zbiorczych pul zawierających do sześciu (6) jednostek 4 – 10 ml

 

Zestawy do bezpiecznego pobierania krwi i adaptery Greiner Bio-One VACUETTE®*

                    Opis Nr katalogowy Konfekcjonowanie

Niejałowe adaptery

Niejałowe nasadki adaptujące umożliwiające pobranie krwi na posiew, a następnie pobranie innych badań do probówek  metodą próżniową bez potrzeby zastosowania dodatkowych akcesoriów (Gwint typu Luer - żeński).

450181 320 szt.

 

 • Bezpośrednie szkolenia
 • Nielimitowane wsparcie telefoniczne
 • Inne obecnie dostępne sposoby pomocy i wspracia

 

Rekomendacje pobierania krwi na posiew

Pobierz

BACT/ALERT® 3D: PUBLIKACJE

 

Odzysk z podłoży standardowych:

Mirret S, Reller LB, Petti CA, Woods CW, Vazirani B, Sivadas R, and Weinstein MP. Controlled Clinical Comparison of BacT/ALERT® Standard Aerobic Medium with BACTEC Standard Aerobic Medium for Culturing Blood. J. Clin Microbiol. 2003; 41(6):2391-2394.

Bernard D, Verschraegen G, Claeys G, Lauwers S, Rosseel P. Bilophila wadsworthia bacteremia in a patient with gangrenous appendicitis. Clin Infect Dis. June 1994;18:1023-1024.

 

Podłoża standardowe vs. FAN®:

Weinstein MP, Mirrett S, Reimer LG, Wilson ML, Smith-Elekes S, Chuard CR, Joho KL, Reller LB. Controlled evaluation of BacT/ALERT standard aerobic and FAN® aerobic blood culture bottles for detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1995;33(4):978-981.

Wilson ML, Weinstein MP, Mirrett S, Reimer LG, Feldman RJ, Chuard CR, Reller LB. Controlled evaluation of BacT/ALERT® standard anaerobic and FAN® anaerobic blood culture bottles for the detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1995;33(9):2265-2270.

McDonald LC, Fune J, Gaido LB, Weinstein MP, Reimer LG, Flynn TM, Wilson ML, Mirrett S, Reller LB. Clinical importance of increased sensitivity of BacT/ALERT® FAN® aerobic and anaerobic blood culture bottles. J Clin Microbiol. 1996;34(9):2180-2184.

Mirrett S, Everts RJ, Reller LB. Controlled Comparison of Original Vented Aerobic FAN® Medium with New Nonvented BacT/ALERT® FA Medium for Culturing Blood. J Clin Microbiol. 2001;39(6):2098-2101.

Mirrett S, Petti CA, Woods CW, Magadia R, Weinstein MP, Reller LB. Controlled Clinical Comparison of the BacT/ALERT® FN and the Standard Anaerobic SN Blood Culture Medium. J Clin Microbiol. 2004;42(10):4581-4585.

 

Podłoża FAN® vs. BACTEC Plus:

Ziegler R, Johnscher I, Martus P, Lenhardt D, Just HM. Controlled clinical laboratory comparison of two supplemented aerobic and anaerobic media in automated blood culture systems to detect bloodstream infections. J Clin Microbiol. 1998; 36(3):657-661.

Pohlman JK, Kirkley BA, Easley KA, Basille BA, Washington JA. Controlled clinical evaluation of BACTEC Plus Aerobic/F and BacT/ALERT® aerobic FAN® bottles for detection of bloodstream infections. J Clin Microbiol. 1995;33(11):2856-2858.

Jorgensen JH, Mirrett S, McDonald LC, Murray PR, Weinstein MP, Fune J, Trippy CW, Masterson M, Reller LB. Controlled clinical laboratory comparison of BACTEC Plus Aerobic/F Resin medium with BacT/ALERT® Aerobic FAN® medium for detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1997;35(1):53-58.

 

Podłoża FAN Plus:

Altun O, Almuhayawi M, Ullberg M and Ozenci V, Clinical Evaluation of the FilmArray Blood Culture Identification Panel in Identification of Bacteria and Yeasts from Positive Blood Culture Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(12):4130.

Kirn TJ, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP, Controlled Clinical Comparison of BacT/ALERT FA Plus and FN Plus Blood Culture Media with BacT/ALERT FA and FN Blood Culture Media, J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.03063-13.

Lee DH, Kim SC, Bae IG, Kim S,  Clinical Evaluation of BacT/Alert FA Plus and FN Plus Bottles Compared with Standard Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(12):4150.

Mitteregger D, Barousch W, Nehr M,  Kundi M,  Zeitlinger M , Makristathis A and Hirschl AM, Neutralization of Antimicrobial Substances in New BacT/Alert FA and FN Plus Blood Culture Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(5):1534.

 

Jałowe płyny ustrojowe:

Bourbeau P, Riley J, Heiter BJ, Master R, Young C, Pierson C. Use of the BacT/ALERT® blood culture system for culture of sterile body fluids other than blood. J Clin Microbiol. 1998;36(11):3273-3277.

 Alfa MJ, Degagne P, Olson N, Harding KM. Improved detection of bacterial growth in continuous ambulatory peritoneal dialysis effluent by use of BacT/ALERT® FAN® bottles. J Clin Microbiol. 1997;35(4):862-866.

 

Butelki szklane vs. plastikowe:

Snyder JW, Munier GK, Bostic GD, Bozigar PS, Hanna R. Evaluation of a Plastic Nonvented Aerobic Blood Culture bottle for Use with the BacT/ALERT® Microbial Detection System. J Clin Microbiol 2002; 40(12): 4757-4759.

Petti, CA, Mirrett S, Woods CW, and Reller LB. Controlled Clinical Comparison of Plastic versus Glass Bottles of BacT/ALERT® PF Medium for Culturing Blood from Children. J Clin Microbiol 2005; 43(1): 445–447

Petti CA, Mirrett S, Woods CW, Reller LB, Controlled clinical comparison of plastic and glass bottles of BacT/ALERT® FA medium for culturing organisms from blood of adult patients. J Clin Microbiol 2005; 43(4), 1960-1962

 

Pediatria:

Alpern E, Alessandrini E, Bell L, Shaw K, McGowan L. Occult bacteremia from a pediatric emergency department: current prevalence, time to detection, and outcome. Pediatrics. 2000;106(3):505-511.

 McGowan K, Foster J, Coffin S. Outpatient pediatric blood cultures: time to positivity. Pediatrics. 2000;106(2):251-255.

 Krishner KK, Gibb P, CorbettS, and Church DEIDRE. Comparison of the BacT/ALERT® PF Pediatric FAN® Blood Culture Bottle with the Standard Pediatric Blood Culture Bottle, the Pedi-BacT J Clin Microbiol. 2001;39(8): 2880-2883.

 

BacT/ALERT® vs. ESP:

Welby-Sellenriek PL, Keller DS, Ferrett RJ, Storch GA. Comparison of the BacT/ALERT® FAN® aerobic and the Difco ESP 80A aerobic bottles for pediatric blood cultures. J Clin Microbiol. 1997;35(5):1166-1171.

 Doern G, Barton A, Rao S. Controlled comparative evaluation of BacT/ALERT® FAN® and ESP 80A aerobic media as means for detecting bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1998; 35(9):2686-2689.

 

Prątki, drożdżaki i inne grzyby:

Alcaide F, Benitez MA, Escriba JM, Martin R. Evaluation of the BACTEC MGIT 960 and the MB/BacT systems for recovery of mycobacteria from clinical specimens and for species identification by DNA AccuProbe. J Clin Microbiol. 2000;38(1):398-401.

 Crump J, Tanner DC, Mirrett S, McKnight CM, Reller LB, Controlled Comparison of BACTEC 13A, Myco/F Lytic, BacT/ALERT® MB and Isolator 10 Systems for Detection of Mycobacteremia. J Clin Microbiol 2003;41(5):1987-1990.

 McDonald, L., Weinstein, M., Fune, J., Mirrett, S., Reimer, L., Reller, B., Controlled Comparison of BacT/ALERT® FAN® Aerobic Medium and Bactec Fungal Blood Culture Medium for Detection of Fungemia, J Clin Microbiol 2001:39(2): 622–624.

 

Inne:

Paul P. Bourbeau and Janice K. Pohlman, Three Days of Incubation May Be Sufficient for Routine Blood Cultures with BacT/ALERT® FAN® Blood Culture Bottles. J Clin Microbiol. 2001;39(6):2079-2082.

 Seegmuller I, Eschenbach U, Kamereck K. Sensitivity of the BacT/ALERT® FA medium for detection of Pseudomonas aeruginosa in pre-incubated blood cultures and its temperature dependence. J Med Microbiol, (2004); 53. 869-874.

Pioneering diagnostics