• Usługi dedykowane optymalizacji procedur pracy

Usługi dedykowane optymalizacji procedur pracy

Oferowane przez bioMérieux usługi dedykowane optymalizacji procedur pracy pozwalają podnieść wydajność i osiągnąć nowy, wyższy poziom

 • Czy możliwości laboratorium wykorzystywane są w pełni?
 • Czy niezbędny jest konkretny plan pozwalający zoptymalizować procedury pracy oraz wydajność laboratorium?
 • Czy możliwa jest znaczna poprawa efektywności pracy oraz jakości wyników w oparciu o posiadane zasoby?

Jak w pełni wykorzystać możliwości laboratorium?

W dzisiejszym środowisku pracy kładącym ogromny nacisk na ograniczenie wydatków opieki zdrowotnej przy rosnących wymaganiach lekarzy, konieczne jest znalezienie sposobu na oferowanie wyższej jakości usług przy ograniczonych zasobach.

Dlatego rodzi się pytanie, jakie podejście pozwoli sprostać tym wyzwaniom i na co należy położyć szczególny nacisk?

bioMérieux, to oddany i doświadczony partner, który może pomóc spojrzeć na laboratorium z innej perspektywy. Oferowane przez nas usługi optymalizacji procedur pracy są efektem połączenia technik zarządzania (Lean Six Sigma, Kaizen, 5S, ...) i rozległej wiedzy mikrobiologicznej. Dzięki temu możemy zagwarantować:
 

Optymalizacja zasobów: 

 • Wzrost zwrotu z inwestycji (ROI)

 • Zwiększenie przepustowości

 • Wzrost rentowności laboratorium

 • Eliminacja niepotrzebnych procesów

Zarządzanie rosnącym obciążeniem pracą:

 • Usprawnienie procesów
 • Zwiększenie wydajności
 • Alokacja zasobów w zależności od zmian obciążenia pracą, nawet gdy zmiany te są nieoczekiwane
 • Rozwój wewnętrznych umiejętności w celu identyfikacji możliwości poprawy

Duża wydajność = zadowoleni lekarze:

 • Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki

 • Zapewnienie wyników o najwyższej jakości

 • Zmniejszenie liczby lub całkowite wyeliminowanie błędów

Usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Zmniejszenie poziomu stresu - podniesienie satysfakcji pracowników i poprawa ich zaangażowania
 • Zmniejszenie obciążeń i wyeliminowanie niepotrzebnych działań
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w laboratorium i zmniejszenie liczby wypadków

Konkretny plan dostosowany do potrzeb laboratorium: 5 kroków do zoptymalizowania procedur pracy

Wspólnie przeanalizujemy strukturę laboratorium i stworzymy konkretny plan działań, które pozwolą zoptymalizować procedury pracy:

 Diagnostyka: pełen audyt wydajności laboratorium

 • Analiza czasu realizacji zleceń, wąskich gardeł i błędów

 • Inwentaryzacja i przegląd kosztów najlepszych praktyk

 • Ocena pracowników i sposobu wykorzystania miejsca
   

  Plan działania - opracowanie planu działań dedykowanych koncepcji „Lean”
       
dostosowanego do laboratorium, ze szczególnym naciskiem na:

 • Obciążenie pracą

 • Zasoby

 • Organizację

 • Wydajność i czas realizacji zlecenia

  Implementacja planu działania

 • Zakładane zyski obliczone w kroku 1
 • Alokacja zasobów
 • Osiągnięcie zakładanej wydajności obszarów i przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z projektem
 • Zarządzanie codzienną poprawą
   

  Partnerstwo – wskaźnik zmiany 

 

  Poprawa wydajności laboratorium

 • Intensywne szkolenia dla kierownictwa

 • Zaznajomienie pracowników laboratorium z zasadami metody Lean

 • Wdrożenie narzędzi zarządzania typu Lean i Kaizen

 • Zbadanie dalszych możliwości rozwoju laboratorium
   

Czy laboratorium w pełni wykorzystuje swoje zasoby i możliwości?

PRZED wdrożeniem programu optymalizacji procedur pracy

Problemy związane z czasem realizacji zleceń są częstą przyczyną nadmiernego obciążenia pracą.
 

Wykres 1: Potencjalne ryzyko opóźnień w oznaczaniu próbek późnym popołudniem
wynikające z wcześniejszego nadmiernego obciążenia pracą.

PO wdrożeniu programu optymalizacji procedur pracy

Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by usprawnić procedury pracy, skrócić czas oczekiwania na wyniki i zwiększyć wydajność.
 

Wykres 2: Wyrównanie obciążenia pracą w ciągu dnia i jej usprawnienie, co pozwala
skrócić czas realizacji zleceń i umożliwia nieprzerwane oznaczanie próbek.

 

Zaufali nam…

 

Jak zrobić więcej przy mniejszych zasobach? Zwiększenie wydajności i skuteczności laboratorium przy tej samej liczbie pracowników

Laboratorium mikrobiologiczne Holy Spirit Health System w Pensylwanii w USA walczyło z tym samym problemem, z którym zmaga się codziennie wiele innych laboratoriów mikrobiologicznych na całym świecie - starzenie się pracowników i niedobór wykwalifikowanych kadr, które mogłyby ich zastąpić. Laboratorium potrzebowało rozwiązania, które pozwoliłoby zwiększyć wydajność, przekierowało pracowników do zadań o wyższej wartości dodanej i skróciło czas oczekiwania na wynik.

Opis przypadku

 

Dzięki zastosowaniu technik dedykowanych usprawnianiu procesów duże laboratorium znacznie zmniejszyło czas oczekiwania na wyniki

Podobnie jak wszystkie inne laboratoria, laboratorium obsługujące szpitale na Florydzie stało przed poważnymi wyzwaniami, które obejmowały nieustanne naciski, by zwiększyć wydajność przy mniejszych zasobach, skrócić czas oczekiwania na wyniki oraz przyczynić się do zmniejszenia długości pobytu w szpitalu. Laboratorium oznaczało próbki pochodzące z dużego i gęsto zaludnionego obszaru. Posiewy wykonywane były przez szpitale, a następnie partie posiewów były przewożone do Orlando. Laboratorium musiało znaleźć metody usprawniania procesu pracy i skrócenia czasu oczekiwania na wynik.

Opis przypadku

 

Laboratorium referencyjne o dużej przepustowości wdrożyło metody LEAN, aby sprostać wymaganiom dotyczącym skrócenia czasu oczekiwania na wyniki

Laboratorium medyczne Sunrise w Hicksville w Nowym Jorku to duże laboratorium referencyjne, które wykonuje badania mikrobiologiczne dla wielu prywatnych lekarzy i domów opieki, a także kilku okolicznym szpitali. Laboratorium Sunrise stało w obliczu nieustannie rosnących wymagań swoich klientów, które dotyczyły skrócenia czasu oczekiwania na wyniki. Oczywiście bez konieczności zwiększenia kosztów i pogorszenia jakości wyników. Na skrócenie czasu oczekiwania na wyniki nalegali szczególnie lekarze w przypadku pacjentów przyjmowanych w czasie weekendów, co oznaczało, że ​​personel Sunrise musiał sprostać na początku każdego tygodnia ogromnemu natężeniu pracy. Ponieważ niemożliwe było zatrudnienie dodatkowych pracowników, kierownictwo laboratorium szukało innych, innowacyjnych metod i sposobów poprawy wydajności i optymalizacji procedur pracy laboratorium.

Opis przypadku

Pioneering diagnostics