• VIDAS NT-proBNP2

VIDAS® NT-proBNP2

Diagnostyka niewydolności serca

Test VIDAS® NT-proBNP2 jest użytecznym narzędziem do oceny i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem niewydolności serca.

 • Wysoka czułość i specyficzność
 • Pozwala na szybkie wdrożenie właściwego leczenia
 • Idealnie dostosowane do sytuacji pilnych
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

VIDAS® NT-proBNP2 jest automatycznym, ilościowym testem do oznaczania N-końcowego fragmentu mózgowego peptydu natriuretycznego w surowicy lub osoczu przy użyciu techniki ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay). Wczesne rozpoznanie niewydolności serca jest kluczowe dla poprawy wyników leczenia pacjentów. Korzystanie z testu NT-proBNP2 może pomóc w optymalizacji leczenia pacjentów przyjmowanych w izbie przyjęć z objawami duszności. Efektem wykorzystywania testu jest racjonalizacja kosztów dzięki krótszemu średniemu czasowi pobytu na oddziale ratunkowym i zmniejszeniu ryzyka ponownej hospitalizacji pacjenta(1).

Znany marker niewydolności serca

Międzynarodowe wytyczne zalecają stosowanie testów NT-proBNP w  diagnostyce ostrej i przewlekłej niewydolności serca.2.

W izbie przyjęć test NT-proBNP jest szczególnie przydatny do oceny pacjentów z ostrą dusznością i podejrzeniem ostrej niewydolności serca. Jest to wysokoczuły i wyskospecyficzny test do wykluczania (punkt odcięcia = 300 pg / ml) lub potwierdzenia ostrej niewydolności serca (punkt odcięcia zależny jest od wieku pacjenta)3.

 

ntprobnp1.jpg

Show in media library: 

 

NT-proBNP w ocenie pacjentów w oddziałach ratunkowych przyjętych z objawami ostrej duszności(4)
Kliknij aby powiększyć
»


 

W podstawowej opiece zdrowotnej, NT-proBNP jest szczególnie przydatny do selekcjonowania pacjentów wymagających opieki specjalistycznej, ponieważ pozwala na wykluczanie podejrzenia dysfunkcji skurczowej lewej komory. W porównaniu z wartościami NT-proBNP u pacjentów z ostrą niewydolnością serca, niższe wartości oczekiwane są u pacjentów ambulatoryjnych z przewlekłą niewydolnością serca. Międzynarodowe wytyczne zalecają wartość odcięcia 125pg / ml do wykluczenia niewydolności serca u pajentów bez objawów ostrej niewydolności, ale w literaturze często postulowane jest uzależnienie wartości odcięcia od wieku pacjenta.5.

nt_probn_2.jpg

Show in media library: 

 

NT-proBNP w podstawowej opiece zdrowotnej

 

Wysoka czułość i specyficzność

Test VIDAS® NT-proBNP2 pozwala na precyzyjna diagnostykę niewydolności serca przy zastosowaniu zależnych od wieku norm klinicznych:


 

Wartości uzyskiwane w teście VIDAS® NT-proBNP2 silnie korelują w ciężkości niewydolności serca klasyfikowanej z skali NYHA:

 

Dane pochodzące z ewaluacji klinicznej testu VIDAS NT-proBNP2* - Kliknij aby powiększyć »

 

 * Więcej w ulotce technicznej testu

 

Łatwość użycia

 • Czas badania: 20 minut
 • Kompletne zestawy odczynnikowe
 • Odczynniki gotowe do użycia
 • Kalibracja co 28 dni
 • Kompatybilny protokół z testami: VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT, VIDAS® Galectin-3, VIDAS® Troponin I Ultra

Korzyści

 • Format monotestów
 • Oznaczanie NT-proBNP pozwala obniżyć koszty w Izbach Przyjęć:
   

 


 

Model ekonomiczny oparty na NT-proBNP do diagnostyki pacjentów z dusznością w izbie przyjęć(1)

 

 

Bibliografia:

 1. Moe G.W, Howlett J, Januzzi JL, et al. N-terminal Pro-B-type natriuretic peptide testing improves the management of patients with suspected acute heart failure. Primary results of the Canadian prospective randomized multicenter IMPROVE-CHF study. Circulation 2007;115: 3103-3110.
 2. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al.; ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2012;33:1787-847
 3. Januzzi JL, van Kimmenade R, et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients: the International Collaborative of NT-proBNP Study. Eur Heart J. 2006 ;27:330-7.
 4. Januzzi JL, Chen-Tournoux AA, Moe G. Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing for the diagnosis or exclusion of heart failure in patients with acute symptoms. Am J Cardiol. 2008;101 (Suppl.):29A-38A.
 5. Hildebrandt P, Collinson PO, et al. Age-dependent values of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide are superior to a single cut-point for ruling out suspected systolic dysfunction in primary care. Eur Heart J. 2010;31:1881-9.

 

VIDAS® NT-proBNP2
Nr kat. 30458
Ilość testów w opakowaniu 60
Czas badania 20 minut
Wartości odcinające Przewlekła niewydolność >125 pg/mL
Ostra niewydolność > 300 pg/mL
Rodzaj próbki Surowica lub osocze
Objętość próbki 200 µL
Częstość kalibracji Co 28 dni
Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji

 

Więcej informacji na: www.myvidas.com.

Wytyczne

Powiązane publikacje

Więcej materiałów edukacyjnych na www.myvidas.com.

Pioneering diagnostics