• VITEK 2 Advanced Expert System

VITEK® 2 Advanced Expert System

Automatyczne narzędzie do walidacji wyników lekowrażliwości (AST)

Pewność wyników lekowrażliwości (AST) poprzez ciągłą kontrolę każdego wyniku

  • Wykrywanie wzorów oporności pozwala na precyzyjne wdrożenie właściwej antybiotykoterapii
  • Zwiększenie wydajności  i ukierunkowanie czasu na czynności bardziej wymagające uwagi personelu laboratorium
  • Zwiększenie zgodności wyników AST
  • Zmniejszenie ilości błędów ludzkich
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Odpowiedzi potrzebne do celowanej terapii

Szybka i dokładna identyfikacja czynnika odpowiedzialnego za zakażenie a także określenie jego wrażliwości na leki to kluczowe  narzędzie walki z lekoopornością mikroorganizmów.

Prawdziwą wartością dla laboratoriów mikrobiologicznych stanowi pewny wynik oznaczenia lekowrażliwości drobnoustroju (AST). Udane połączenie kart VITEK® 2 AST* oraz Zaawansowanego Systemu Ekspertowego (Advanced Expert System™) umożliwia na szybkie dostarczenie dokładnych i powtarzalnych wyników AST , określenie mechanizmów oporności, dzięki czemu lekarze podejmują właściwe decyzje dotyczące antybiotykoterapii oraz wprowadzenia mechanizmów nadzoru epidemiologicznego zapobiegając przez to rozprzestrzenianiu się patogenów zakaźnych.

*Prosimy o kontakt z firmą  bioMérieux Polska aby sprawdzić konfigurację dostępnych kart  AST.

Szybka, automatyczna i systematyczna walidacja każdego wyniku lekowrażliwości

Zaawansowany System Ekspertowy (AES™) zapewnia jakość wyników lekowrażliwości
i obniża szansę wystąpienia błędów ludzkich poprzez szybką, automatyczną
oraz systematyczna walidację
każdego wyniku lekowrażliwości. Każda wartość minimalnego stężenia hamującego antybiotyku (ang. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) jest sprawdzana oraz porównywana z bazą danych  3,500 fenotypów oraz 30,000 rozkładów wartości MIC w celu zachowania zgodności z wcześniej zdefiniowanym dzikim lub opornym fenotypem.

Kolorowe wskaźniki poziomu ufności umożliwiają w prosty sposób przeglądanie zgodnych wyników:

  • Zielony: Wskazuje zgodność izolatu z oczekiwanym wzorem zdefiniowanego fenotypu. Wyniki mogą być pewnie i szybko zatwierdzone z niewielkim lub brakiem interwencji personelu laboratorium. Tego typu wyniki mogą być również zatwierdzane i przesyłane automatycznie do LIS w celu szybszej terapii celowanej.
  • Żółty: Wskazuje, że uzyskana wartość MIC  nie pasuje do  oczekiwanego wzoru fenotypu oporności.  Taki antybiotyk jest zaznaczony do dalszej analizy.
  • Red: Wskazuje, że wzór rozkładu wartości MIC dla testowanego izolatu nie pasuje do żadnego ze znanych fenotypów. Następuje zatrzymanie procesu zatwierdzania takiego izolatu, w konsekwencji  uznanie go za niejasny. Taki wynik nie będzie raportowany. Kolor czerwony wskaźnika może sugerować techniczny błąd lub całkowicie nowy mechanizm oporności.
  • Purpurowy: Wskazuje na brak oczekiwanego fenotypu w bazie danych dla danego mikroorganizmu. Następuje zatrzymanie procesu zatwierdzania.
  • Czarny: Wskazuje na brak zdefiniowanych punktów granicznych dla danego antybiotyku dla badanego izolatu.

Zwiększenie wydajności  i ukierunkowanie czasu na czynności bardziej wymagające uwagi personelu laboratorium

W dzisiejszych czasach jest coraz bardziej frustrujące dla środowiska medycznego podejmowanie coraz to bardziej złożonych wyzwań związanych z narastaniem oporności mikroorganizmów oraz presji ekonomicznej, która może odciąć dostępność do wsparcia personelu laboratorium. Niewielkie doświadczenie mikrobiologiczne nie jest niczym rzadkim. Nawet jeśli ilość personelu laboratorium jest wystarczająca to diagnostyka lekowrażliwości drobnoustrojów i wykrywanie mechanizmów oporności pochłania coraz więcej uwagi i czasu.

Zaawansowany System Ekspertowy (AES™) zapewnia efektywne wykorzystanie czasu personelu laboratorium poprzez automatyczny przegląd wyników lekowrażliwości (AST). System kolorowych wskaźników automatycznie i dokładnie odrzuca zgodne wyniki od tych niezgodnych, przez to umożliwia mikrobiologom na skupienie się nad ich ekspertyzą tam gdzie są potrzebni – w przypadkach niezgodności wyników.

Pioneering diagnostics