• VITEK® 2 AST Cards

VITEK® 2 AST Cards

Karty do określania lekowrażliwości drobnoustrojów (AST)

Otrzymanie szybkich, dokładnych wyników lekowrażliwości oraz wykrywanie mechanizmów oporności u klinicznie istotnych gatunków bakterii i grzybów drożdżopodobnych jest możliwe dzięki kompletnym, jednorazowym testom w postaci kart dedykowanych do systemów VITEK® 2.

 • Szybkie wykrywanie mechanizmów oporności jest pomocne w dokładnej diagnostyce, co wpływa na efektywne leczenie
 • Nadrukowane kody kreskowe umożliwiają śledzenie procesu analitycznego
 • System zamknięty: bezpieczne, jednorazowe odczynniki, gotowe do użycia karty
 • Zmniejszenie objętości biologicznie zanieczyszczonych odpadów
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Kiedy choroba pacjenta jest wywołana przez infekcję, do poznania najlepszych opcji terapeutycznych wymagane jest więcej niż znajomość identyfikacji do gatunku, zwłaszcza że wiele mikroorganizmów stało się opornych na leki. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów i wykrywanie mechanizmów oporności jest bardzo ważne i kluczowe do wyboru najlepszej decyzji terapeutycznej. Dedykowane do automatycznych systemów VITEK®2 karty VITEK®2 AST dostarczają szybki i dokładny wynik lekowrażliwości.

Udowodniona dokładność, szybkie wyniki

Gotowe do użycia, elastyczne w stosowaniu karty VITEK® 2 AST są przeznaczone do użycia z innowacyjną rodziną  automatycznych systemów VITEK® 2. Dzięki nim można uzyskać wyniki lekowrażliwości i wykryć mechanizmy oporności u klinicznie istotnych ziarniaków Gram-dodatnich, pałeczek Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych. Udowodniono, że system jest szybki, dokładny i powtarzalny. Wyniki lekowrażliwości (AST) bakterii są dostępne nawet od 4 godzinach, a dla grzybów drożdżopodobnych od 13 godzin. Zaawansowany System Ekspertowy VITEK® 2 (AES ) zapewnia walidację każdego testu lekowrażliwości z dokładnym profilem lekowrażliwości oraz mechanizmami oporności dla każdego testowanego izolatu, przy wykorzystaniu kolorowych wskaźników.

 • Proste napełnianie testu roztworem soli z wystandaryzowaną zawiesiną drobnoustrojów
 • Jednorazowe, szczelnie zamknięte testy optymalne bezpieczeństwo użytkownika
 • Obniżenie kosztów odpadów dzięki niskiej wadze testów
 • Nadrukowane kody kreskowe umożliwiają śledzenie procesu analitycznego
 • Wysoki poziom automatyzacji  ograniczenie czynności manualnych

Szeroki wybór

Firma bioMérieux rozumiejąc potrzebę posiadania dobrych narzędzi diagnostycznych dla badania patogenów zakaźnych oraz stale rosnących potrzeb na polu mikrobiologii, oferuje szeroki wybór produktów o wysokiej jakości i wartości diagnostycznej. Oferta kart VITEK® 2 AST obejmuje szeroki zakres testów do badania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz wykrywanie mechanizmów oporności (ESBL, cefoxitin screen, HLAR, ICR, etc.), wraz z wykrywaniem fenotypu oporności przez  Zaawansowany System Ekspertowy VITEK® 2 (AES ).

Karty VITEK® 2 AST są przeznaczone dla diagnostyki szerokiej rozpiętości gatunkowej mikroorganizmów:

 • Enterobacteriaceae
 • Non-Enterobacteriaceae
 • Staphylococci
 • Enterococci
 • Streptococci (w tym S. pneumoniae, S. viridans oraz  beta-hemolizujące Streptococci)
 • Grzyby drożdżopodobne

Firma bioMérieux ciągle inwestuje w rozwój testów VITEK® 2 AST, np.:

 • Ciągłe aktualizacje wytycznych CLSI i EUCAST
 • Opracowanie nowych testów dla poszczególnych leków
  (Ceftarolina dostępna od 2015)
 • Powtórne opracowanie obecnych testów na antybiotyki dla lepszego wykrywania mechanizmów oporności (imipenem i meropenem do lepszego wykrywania oporności na karbapenemy)
 • Rozszerzenie oferty o nowe karty (Więcej antybiotyków dostępnych do określania lekowrażliwości Streptococci sp. w 2014)
 • Dodawanie nowych fenotypów do bazy danych AES

Rozmiar kart VITEK® 2

10 cm x 6 cm x 0.5 cm, 16 gramów

Karty antybiogramowe uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, a także uzyskały aprobatę Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz.

Skład nowych kart został ustalony przez zespół ekspertów powołany przez firmę bioMérieux Polska w ramach Forum VITEK 2 oraz we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Narodowy Instytut Leków, reprezentowanym przez dr Dorotę Żabicką.

Składy Polskich kart antybiogramowych obowiązujący od czerwiec 2017:

Bakterie Gram dodatnie

Bakterie Gram ujemne

Grzyby drożdżopodobne

Omówienie składu kart antybiogramowych

Pioneering diagnostics