Wszystkie produkty do:IdentyfikacjaMikrobiologia
 • VITEK® 2 ID Cards

VITEK® 2 ID Cards

Karty przeznaczone do identyfikacji na poziomie gatunku

Jednorazowe, kompletne karty dedykowane systemom VITEK®  2 zapewniają szybką
i dokładną identyfikację na poziomie gatunkowym >400
istotnych klinicznie bakterii
i grzybów drożdżopodobnych.

 • Udowodniona dokładność (patrz tabele źródłowa z Piśmiennictwem)
 • Identyfikacja już od 2 godzin
 • Bezpieczeństwo: Bezodczynnikowy, szczelnie zamknięty, gotowy do użycia, jednorazowy system kart
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

W walce służby zdrowia z wyzwaniem w postaci bakterii wieloopornych (Multi-Drug Resistant Organisms - MDRO), identyfikacja mikroorganizmów (razem z określeniem lekowrażliwości) to kluczowy krok w dostarczeniu  informacji na temat celowanej odpowiedzi terapeutycznej oraz lepszego nadzoru epidemiologicznego. Karty do identyfikacji VITEK®2 ID umożliwiają w prosty i bezpieczny sposób  zidentyfikować szeroki zakres klinicznie istotnych drobnoustrojów. Dedykowane dla automatycznych systemów z rodziny VITEK®2 karty VITEK®2 ID umożliwiają uzyskanie szybkich i dokładnych wyników.

* Barenfanger et al, JCM, May 1999, Vol 37, No 5

 

Przełomowa innowacja

Karty VITEK® 2 ID to przełomowa innowacja, która jest niedroga, prosta w użyciu i elastyczna. Każda karta VITEK® 2 ma kształt i wielkość kart do gry, zawiera zminiaturyzowane studzienki reakcyjne zawierające substraty wymagane do identyfikacji biochemicznej. Dedykowane do użycia z rodziną automatycznych systemów VITEK® 2, poprawiają przepływ pracy w laboratorium, zwiększają poziom standaryzacji i skracają czas otrzymywania wyników. Oferta urządzeń i materiałów zużywalnych VITEK® 2

 • Szeroki zakres klinicznie istotnych bakterii i grzybów drożdżopodobnych
 • Proste napełnianie testu roztworem soli z wystandaryzowaną zawiesiną drobnoustrojów
 • Zamknięty bezpieczny system, minimum możliwości powstania aerozoli, rozchlapania się i kontaktu z materiałem zakaźnym
 • Obniżenie kosztów odpadów dzięki niskiej wadze testów w porównaniu z mikropłytką lub innymi panelami ID/AST
 • Nadrukowane kody kreskowe umożliwiają śledzenie procesu analitycznego

Zamknięty system zwiększa bezpieczeństwo

 

Udowodniona dokładność

Technologia automatyczna VITEK® 2 oraz karty VITEK® 2 ID zapewnia dokładne, powtarzalne wyniki identyfikacji klinicznie istotnych ziarniaków Gram-dodatnich, pałeczek Gram-ujemnych, oraz grzybów drożdżopodobnych*, co jest udowodnione w wielu publikacjach. Każda karta VITEK® 2 ID wykorzystuję technologię opracowaną przez bioMérieux – Zaawansowaną Kolorymetrię (Advanced Colorimetry), która umożliwia:

 • Wysoki poziom rozróżnienia pomiędzy gatunkami
 • Niski poziom wielokrotnych wyborów oraz niezidentyfikowanych gatunków
 • Minimalna liczba testów off-line (zewnętrznych)

*Przykładowe źródła: Aubertine, JCM, January 2006, Vol 44 No. 1, pages 227-228.

Funke et al, JCM, Jan 2005, Vol 43, No 1, pages 84-88.

Szeroka i elastyczna oferta

Szeroka różnorodność mikroorganizmów może być zidentyfikowana przy pomocy kart VITEK® 2 ID, a to oznacza optymalną elastyczność diagnostyczną. Dzięki szerokiej bazie danych identyfikowanych drobnoustrojów, możliwa jest dokładna identyfikacja do poziomu gatunku, a  także szybszy wynik i mniejszy czas potrzebny na przygotowanie testu* w porównaniu do innych systemów ID/AST. Laboratorium potrafi lepiej kontrolować wydatki, poprzez eliminację niepotrzebnych testów i szybko przedstawić lekarzom informacje potrzebne na podjęcie decyzji terapeutycznych.

Kliknij na łącze poniżej by zobaczyć pełną listę mikroorganizmów które można zidentyfikować dzięki każdej z kart.

VITEK® 2 GN ID Card
Identyfikacja  Gram-ujemnych pałeczek fermentujących i nie-fermentujących

VITEK® 2 GP ID Card
Identyfikacja bakterii Gram-dodatnich

VITEK® 2 YST ID Card
Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych

VITEK® 2 NH ID Card
Identyfikacja  Neisseria, Haemophilus i innych bakterii Gram-ujemnych o wysokich wymaganiach wzrostowych

VITEK® 2 ANC ID Card
Identyfikacja bakterii beztlenowych i Corynebacterium

*Przykładowe źródła: Blondel-Hill, et al, Poster D-691, ICAAC, San Francisco, Sep 2006.

Rommler, et al, Poster C-123, ASM Orlando, May 2006.

 

Rozmiar kart VITEK® 2
10 cm x 6 cm x 0.5 cm, 16 gramów 

.

Szeroki zakres identyfikowanych mikroorganizmów

 • Karta VITEK® GN ID – Nr kat. 21341
  • Identyfikacja  Gram-ujemnych pałeczek fermentujących i nie-fermentujących
 • Karta VITEK® GP ID – Nr kat. 21342
  • Identyfikacja bakterii Gram-dodatnich
 • Karta VITEK® YST ID - Nr kat. 21343
  • Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych
 • Karta VITEK® NH ID Card - Nr kat. 21346
  • Identyfikacja Neisseria, Haemophilus i innych bakterii Gram-ujemnych o wysokich wymaganiach wzrostowych
 • Karta VITEK® ANC ID Card - Nr kat. 21347
  • Identyfikacja bakterii beztlenowych i Corynebacterium

 

 

Publikacje VITEK® 2:

 1. Aubertine, JCM, January 2006, Vol 44 No. 1, pages 227-228.
 2. Rommler, et al, Poster C-123, ASM Orlando, May 2006.
 3. Blondel-Hill, et al, Poster D-691, ICAAC, San Francisco, Sep 2006.
 4. Funke et al, JCM, Jan 2005, Vol 43, No 1, pages 84-88.
 5. Funke et al, JCM, Sep 2004, Vol 42, No 9, pages 4067-4071.
 6. Ayats, et al, Poster C158, ASM Toronto, May 2007.
 7. Rennie, JCM, August 2008, Vol 48 No. 8, page 2646-2651.
 8. Rennie, JCM, August 2008, Vol 48 No. 8, page 2681-2685.

Pioneering diagnostics