Lepsza jakość opieki nad pacjentem

Czy chcesz mieć pewność, że pacjent otrzymuje najlepszą opiekę? Czy codziennie żonglujesz dostępnymi łóżkami? Dążysz do optymalizacji czasu pobytu pacjenta w placówce?

To niektóre z wyzwań, przed którymi codziennie stoi wielu pracowników służby zdrowia. bioMérieux oferuje szeroki zakres testów diagnostycznych, które pomagają zoptymalizować opiekę nad pacjentem.

Zapewnienie najlepszej opieki nad pacjentem jest celem każdego pracownika służby zdrowia. Jednak wyzwania, takie jak braki kadrowe, zbyt duża liczba pacjentów oraz brak czasu sprawiają często, że cel ten jest bardzo trudny do osiągnięcia. Szybkie, nieinwazyjne testy diagnostyczne mogą pomóc nie tylko osiągnąć cel, ale także zapewnić optymalną jakość opieki.

Zapewnianie właściwej opieki nad pacjentem

 

Podjęcie właściwej decyzji diagnostycznej jest równoznaczne z zapewnieniem właściwej opieki nad właściwym pacjentem we właściwym czasie.

Szybkie testy diagnostyczne pomagają podjąć decyzję diagnostyczną lub wykluczyć chorobę i dzięki temu optymalnie zarządzać pacjentem.

Na przykład: skuteczny panel szybkich testów różnicowych przydatny w przypadku pacjentów oddziałów SOR.

 • W przypadku pacjentów oddziałów ratunkowych mających typowe objawy (ból w klatce piersiowej, duszność, gorączka, kaszel) panel szybkich testów diagnostycznych pozwala uzyskać wyniki w czasie krótszym niż 30 minut. Dzięki temu umożliwia skuteczną segregację pacjentów i wspiera proces podejmowania decyzji klinicznych, takich jak:
  • Wczesne rozpoznanie niewydolności serca
  • Wczesne rozpoznanie zawału serca
  • Różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych
  • Szybkie wykluczanie zatorowości żylnej

Poznaj nasze rozwiązania


Szybkie wdrażanie odpowiedniego leczenia

Błyskawiczne przekazywanie lekarzom wyników badań laboratoryjnych w kierunku chorób zakaźnych jest czynnikiem krytycznym, pozwalającym szybko wdrożyć odpowiednie leczenie.

Dzisiejszy arsenał badań diagnostycznych pozwala uzyskiwać wyniki badań w krótkim czasie i tym samym szybciej wdrażać odpowiednią terapię oraz poprawić wyniki leczenia pacjentów.

Na przykład:

Szybsze przekazywanie wyników badań wrażliwości

 • Krótki czas oczekiwania na wyniki pozwala wcześniej rozpocząć antybiotykoterapię, poprawić wyniki leczenia, znacznie skrócić czas hospitalizacji i zmniejszyć związane z tym nakłady finansowe.1

 

Wsparcie antybiotykoterapii

 • Oznaczenia poziomu prokalcytoniny (PCT) pozwalają uzyskać w ciągu jednej godziny wskazówki co do tego, kiedy rozpocząć i/lub dostosować terapię antybiotykową. Poziom prokalcytoniny jest związany z obecnością i nasileniem infekcji bakteryjnych. PCT pozwala również uzyskać informacje o tym, czy należy kontynuować lub wcześniej przerwać leczenie antybiotykowe.2

  Szybkie testy Strep A oraz Influenza pozwalają w czasie 5-10 minut potwierdzić podejrzenie zakażenia bakteryjnego i wspierają racjonalną antybiotykoterapię.

Poznaj nasze rozwiązania

 

bioMérieux - partner w poprawie jakości opieki nad pacjentem

Opieka nad pacjentem jest najważniejszym elementem zaangażowania bioMérieux w diagnostykę kliniczną. Wszystkie nasze działania są skierowane na rozwój rzetelnych testów diagnostycznych dostarczających ważnych informacji klinicznych oraz kompletnych rozwiązań diagnostycznych pozwalających wspierać optymalne zarządzanie pacjentem.

 

Nasze rozwiązania

 • Wyniki testów Strep A / Flu results dostępne są w ciągu 5-10 minut. Są to łatwe w użyciu, szybkie testy  wykonywane w trakcie pierwszego etapu badań:
 • Szybki panel badań pilnych – czas oczekiwania na wyniki oznaczeń NT-proBNP, troponiny I, PCT oraz D-dimerów to 20 minut
 • Szybsze raportowanie wyników AST - w pełni zautomatyzowany system ID / AST pozwalający w krótkim czasie zidentyfikować istotne klinicznie drobnoustroje oraz uzyskać wyniki badania wrażliwości
 1. Galar A, et al. Journal of Infection. 2012; 65, 302-309
 2. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(5):651-62

* DVT/PE: deep vein thrombosis / pulmonary embolism
** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT supports the clinical management of sepsis, and procalcitonin cut-off thresholds are an aid to the clinical management of lower respiratory tract infections, but under no circumstances replace clinical judgment and thorough clinical assessment of patients.

Pioneering diagnostics