Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

IZakażenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) obejmują zapalenie opon mózgowych (dotyczące opon mózgowych), zapalenie mózgu (dotyczące tkanki mózgu) oraz rdzenia kręgowego (dotyczące rdzenia kręgowego). Szybka identyfikacja wirusów powodujących OUN jest kluczem do skutecznego zarządzania pacjentem, pozwalającym podjąć decyzje o zwolnieniu ze szpitala pacjentów z  enterowirusowym zapaleniem opon mózgowych, czy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwwirusowe u chorych z zapaleniem mózgu wywołanym przez wirusa HSV... bioMérieux oferuje testy molekularne oraz szybkie testy manualne i automatyczne w kierunku wykrywania tych zagrażających życiu wirusów.

CMV HHV6,7,8 R-gene®

 CMV HHV6,7,8 R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA CMV, HHV-6, oraz detekcji DNA HHV-7 i HHV-8

CMV R-gene®

 CMV R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA cytomegalowirusa (CMV)

EBV R-gene®

 EBV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusa Epstein-Barr (EBV)

Enterovirus R-gene®

 Enterovirus R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego RNA enterowirusów

HSV1, HSV2, VZV R-gene®

 HSV1, HSV2, VZV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusów Herpes Simplex 1 i 2

Parechovirus r-gene®

 Parechovirus r-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego RNA Parechowirua

BACT/ALERT® 3D - system do wykr...

 BACT/ALERT<sup>®</sup> 3D - system do wykr...

Innowacyjne rozwiązanie w diagnostyce sepsy dla każdej wielkości laboratorium dzięki automatycznym systemom do wykrywania drobnoustrojów z platformy BACT/ALERT<sup>®</sup> 3D

BACT/ALERT® VIRTUO®

 BACT/ALERT<sup>®</sup> VIRTUO<sup>®</sup>

W pełni automatyczny analizator do hodowli krwi

VITEK® 2

 VITEK<sup>®</sup> 2

Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

Pages

Pioneering diagnostics