Immunosupresja i zakażenia w transplantologii

ESTREAM®

 ESTREAM<sup>®</sup>

Automatyczne przygotowanie reakcji PCR

CMV Run Control r-gene®

 CMV Run Control r-gene<sup>®</sup>

niezależna wewnętrzna kontrola jakości (IQC)

CMV HHV6,7,8 R-gene®

 CMV HHV6,7,8 R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA CMV, HHV-6, oraz detekcji DNA HHV-7 i HHV-8

Wirus BK R-gene®

 Wirus BK R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusa BK

CMV R-gene®

 CMV R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA cytomegalowirusa (CMV)

Adenovirus R-gene®

 Adenovirus R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA Adenowirusów

EBV R-gene®

 EBV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusa Epstein-Barr (EBV)

HSV1, HSV2, VZV R-gene®

 HSV1, HSV2, VZV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusów Herpes Simplex 1 i 2

Parvovirus B19 R-gene®

 Parvovirus B19 R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA parwowirusa B19

Pioneering diagnostics