• Chromogenne podłoża do wykrywania Listerii species
 • Chromogenne podłoża do wykrywania Listerii species
 • Chromogenne podłoża do wykrywania Listerii species

Chromogenne podłoża do wykrywania Listerii species

Wykrywanie i liczenie Listerii species

 • Metody badań posiadające międzynarodowe walidacje
 • Proste protokoły badań (torebka – płytka)
 • Elastyczne i ekonomiczne metody badań
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

bioMerieux opracowało kompletną ofertę podłoży ALOA do badań w kierunku Listerii species. listeria spp. detection, enumeration and confirmation with bioMérieux chromogenic culture media
 

ALOA® One Day umożliwia wykrywanie Listerii species w czasie 48 godzin (włączając czas namnażania) w żywności i próbkach środowiskowych

 • Wyniki w ciągu Jednego Dnia po namnażaniu dla próbek ujemnych  oraz potwierdzonych próbek dodatnich
 • Prosty protokół badań: 1 torebka – 1 płytka
 • Elastyczność pracy oraz optymalizacja procesów laboratoryjnych: torebki z bulionem oraz płytki mogą być przechowywane w temperaturze od +2°C do +8°C przez maksymalnie 72 godziny po inkubacji
 • Międzynarodowe walidacje (ISO 16140 / AOAC RI)
 

Metoda badań ALOA® Count została opracowana do oceny ilościowej Listerii species w żywności i próbkach środowiskowych

 • Czas uzyskania wyników w ciągu 48 godzin
 • Prosty protokół badań: jedna płytka dla danego rozcieńczenia
 • Elastyczność pracy oraz oszczędność:

- Skrócenie badań o 1 godzinę: opcjonalny etap ożywiania
- Optymalizacja procesów laboratoryjnych: ożywianie w ZWP lub w bulionie Pół-Frazer, zawierającym antybiotyki, umożliwia wykonanie liczenia lub wykrywania w tej samej zawiesinie
- Płytki mogą być przechowywane w temperaturze od +2°C do +8°C przez maksymalnie 72 godziny po inkubacji
- Dla niskich zanieczyszczeń < 10 JTK/g, dostępnych jest kilka możliwości:
1 płytka Ø90mm -posiew wgłębny
1 płytka Ø140mm -posiew powierzchniowy
3 płytki Ø90 mm-posiew powierzchniowy

 

Metody potwierdzeń

Dla tych dwóch metod badań dostępne są dwie metody potwierdzeń,
2 proste, zwalidowane rozwiązania:
 • 5 godzinny protokół potwierdzeń: bulion BHI i pasek testowy Listeria
 • 24h protokół potwierdzeń: posiew na podłoże PALCAM i inkubacja – rozwiązanie ekonomiczne (na jednej płytce możliwość wykonania maksymalnie 12 potwierdzeń)
listeria spp. detection, enumeration and confirmation with bioMérieux range
 

Podłoże ALOA jest zgodne ze standardem ISO 11290 -  referencyjna metoda badań do wykrywania i liczenia (część 1 i 2)

 

Inne podłoża do wykrywania i liczenia Listerii species

Oferujemy również inne podłoża, takie jak bulion Pół-Fraser, który dostępny jest w różnych formach:
 
 • Butelki o pojemności 225 mL
 • Worki o pojemności 3l i 5l i inne podłoża
 
 

Szczegółowe informacje na temat pełnej oferty gotowych podłoży na płytkach oraz w butelkach, przeznaczonych do wykrywania oraz liczenia Listerii species,  znajdują się w naszym   e-catalogue.

Pioneering diagnostics