• CYTOMETRY PRZEPŁYWOWE CHEMUNEX®

CYTOMETRY PRZEPŁYWOWE CHEMUNEX®

Systemy do wykrywania zakażeń mikrobiologicznych w czasie rzeczywistym

 • Szybkość
 • Czułość
 • Pełna automatyzacja 
 
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Od ponad 20 lat firmy produkujące żywność, dostarczając klientom wysokiej jakości, bezpieczne produkty, na całym świecie stosują technologię CHEMUNEX®. Firmy te są świadome, że dostarczają nie tylko bezpieczne produkty ale również zwiększają swoje finansowe korzyści dzięki ultra-szybkim mikrobiologicznym analizom, zwiększając wydajność zarówno w sferze produkcji oraz w laboratorium.

Szybkie analizy wykonywane w działach Kontroli Jakości przyczyniają się do skrócenia cykli produkcyjnych przez skrócenie czasu kwarantanny. Na podstawie wyników z tych analiz uzyskiwane są informacje dotyczące produktów w trakcie procesu produkcyjnego, dzięki czemu produkty, dla których mikrobiologiczne limity dotyczące zakażeń zostały przekroczone, mogą być wycofane z produkcji przed końcowym rozlewaniem. Jeśli zidentyfikowane zostały niezgodności, technologia CHEMUNEX®  pomaga dokładnie wskazać ich przyczynę, dzięki czemu mogą zostać podjęte szybkie działania korygujące w celu wyeliminowania zakażeń.

Zaoszczędzony czas pozwala producentom żywności zoptymalizować zapasy oraz wydajność produkcyjną.

 

Wyjątkowa Uznana Technologia

Technologia znakowania komórek CHEMUNEX®  zapewnia znakowanie wszystkich, żywych mikroorganizmów, również tych, które rosną w warunkach stresu, takich jak  woda procesowa o obniżonej zawartości składników odżywczych lub obecność inhibitorów wzrostu.

Automatyczne, niezwykle czułe oraz ultra-szybkie systemy CHEMUNEX®, wykonują bezpośrednie znakowanie oraz wykrywanie każdej, pojedynczej komórki mikroorganizmów​

 • Znakowanie żywych bakterii, drożdży i pleśni
 • Efektywne wykrywanie drobnoustrojów, występujących w środowiskach stresogennych, o obniżonej zawartości składników odżywczych lub zawierających inhibitory wzrostu
 • Wyniki w badaniach jakościowych (obecne/nieobecne) nie wymagają interpretacji
 • Wyniki uzyskiwane są w ciągu kilku minut, po 24 godzinnej inkubacji (50 godzinnej dla pleśni)
 • Pełne wsparcie podczas badań walidacyjnych

Bardzo dobra wydajność i ultra-szybkie wykrywanie zakażeń  mikrobiologicznych

 • Testy jałowości handlowej – wyniki uzyskiwane w  ciągu 24 godzin

 • Bezpośrednia analiza ilościowa  - wyniki uzyskiwane w kilka minut

 • Wyniki uzyskiwane  są od 2 do 7 dni wcześniej w porównaniu do tradycyjnych metod badań

 • Znaczne skrócenie czasu kwarantanny oraz  kosztów magazynowania

Technologia CHEMUNEX® umożliwia skrócenie czasu uzyskania wyników oraz szybkie zwolnienie produktów, surowców i półproduktów, przyczyniając się do  skrócenia czasu kwarantanny,  kosztów magazynowania oraz wyeliminowania niezgodności w produkcji.

Zdobądź przewagę wybierając ultra-szybkie mikrobiologiczne analizy CHEMUNEX®

Pewność i Bezpieczeństwo

Zwiększona Rentowność

Zwiększony Kapitał Obrotowy

Szybkie reagowanie na potrzeby rynku

 

 

Trzy poziomy automatyzacji dostosowane do Twoich potrzeb

 

D-COUNT®

Analizator o dużej wydajności
Automatyczne Znakowanie i Odczyt 
48 próbek/1 serię badań
50 próbek/godzinę

 

BACTIFLOW® ALS

Automatyczne Znakowanie i Odczyt
23 próbki/1 serię badań
25 próbki/godzinę

 

BACTIFLOW®

Pół-automatyczny analizator 
Znakowanie manualne
Automatyczny odczyt
Do 12 próbek/godzinę

 

Analizator  
Wymiary (SZ x G x W ) D-COUNT® : 71 x 63 x 46 cm
  BACTIFLOW®ALS : 71 x 17 x 45 cm
  BACTIFLOW®: 43 x 37 x 16 cm
Stanowisko Znakowania  
Temperatura inkubacji 30°C i 40°C
Wymiary (SZ x G x W ) D-COUNT® : 199 x 66 x 77 cm
  BACTIFLOW® ALS : 55 x 66 x 66 cm
Wymagania instalacyjne  
Elektryczne

100 – 240 Volts 50/60 Hz 
Zasilanie jednofazowe z uziemieniem 
Zalecany UPS on-line

Wymiary systemu D-COUNT® : 250 cm x 70 cm
Temperatura otoczenia 18 – 30°C
Wilgotność otoczenia od 5 do 80 % względnej wilgotności, nie kondensująca

 

ARTYKUŁY

“Application of flow cytometry to rapid microbiology analysis in food and drinks industries”; C. Laplace-Builhé, K.
Kahne, W. Hunger, Y. Tirilly, J.L. Drocourt; Biol. Cell. (1993) 78, 123-128.

 “A proactive tool for the control of Yeast spoilage in fermented milk products”; J. de Groote, L. Vroegopand M.
brailsford; Microbiology Europe (1995) 3, 24-27.

“Rapid microbiology using a laser flow cytometer: total bacteria and yeast count within 45 minutes in ready prepared
salads and other food products ”; D. Roy, Y. Mulard; Food Tech Europe (1999) March/April, 36-40.

 “La cytométrie de flux laser chez Joker ” ; Process N 1163 (2000) Septembre, p.80.

 “An evaluation of ultra-rapid microbiology testing technologies to add value to the production of soft drinks, fruits
juices and fruits-based products ”; Georges Mangeot, Benoit Colonna Ceccaldi, Yves Mulard; Fruit Processing (2001) 264-267.

 “Fast and sensitive testing: Ultra-sensitive microbial analysis for fast QC of dairy and fruit juice products”; Ludovic
Philippe; Dairy&Liquid foods Technology (2001)

 “Coca Cola Midi fait appel à la technologie Chemunex”; Liquides & Conditionnement (2006), October

 “Detection of beverage spoiling microorganisms in the fruit juice industry”; New Food (2005), Issue 4, Vol 8,

 “Sensitive analyses in a minute cycle”; Getränke Industrie (2005), June

 

 

Pioneering diagnostics