Rozwiązania dla Przemysłu Farmaceutycznego

bioMérieux Industry oferuje szeroki zakres rozwiązań, dotyczących badań mikrobiologicznych w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Proponowane przez bioMérieux kompletne rozwiązania do monitorowania powietrza i powierzchni oraz automatyczne systemy do identyfikacji oraz genotypowania, zapewniają bardzo dobrą wiarygodność oraz odtwarzalność wyników.

bioPharma Pathway

Obieg procesów w Farmacji

Więcej informacji
BioBall®

Gotowe do użycia szczepy  do ilościowej kontroli jakości »

 
Pioneering diagnostics