• NUCLISENS® EASYMAG®

NUCLISENS® EASYMAG®

Wysokiej Jakości System do Ekstrakcji DNA i RNA

 • Uniwersalny
 • Elastyczny
 • Automatyczny
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Automatyczny system NUCLISENS® EASYMAG® został zaprojektowany do ekstrakcji kwasów nukleinowych.
To najlepsze rozwiązanie dla laboratoriów diagnostyki weterynaryjnej. 

Ekstrakcja kwasów nukleinowych z wykorzystaniem NUCLISENS® EASYMAG®

 

System NUCLISENS® EASYMAG® zapewnia wysoką jakość ekstrakcji dzięki wysokiej czułości, wymaganej w badaniach diagnostycznych. Aparat cechuje się bardzo dobrą elastycznością pracy oraz możliwością wykorzystania w badaniach różnych rodzajów próbek i o różnej objętości.

System posiada zatwierdzenie CE-IVD  i jest ulepszoną wersją technologii bioMérieux BOOM, opartej na magnetycznych cząstkach krzemionki.

Dlaczego należy wybrać NUCLISENS® EASYMAG® ?

 • Wysoka jakość
 • Prostota obsługi
  • Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia zarządzanie próbkami, odczynnikami oraz materiałami jednorazowymi
 • Skrócenie czasu analiz
  • Możliwość wykonania 24 ekstrakcji w 40 minut
  • Możliwość wykonania różnych badań w jednej serii
 • Rozwiązanie ekonomiczne
  • Tylko jeden zestaw odczynników oraz materiałów jednorazowych do wszystkich rodzajów badań
 • Monitorowanie danych
  • Monitorowanie próbki dzięki czytnikowi kodów
  • Automatyczny transfer danych do LIS dzięki oprogramowaniu NucliSENtral®

Ilość próbek: od 1 do 24 w jednym cyklu

Wiązanie kwasów nukleinowych do magnetycznych cząstek krzemionki NucliSENS® 

Rodzaje zwalidowanych próbek: plazma, serum, krew, CSF, mocz, kał oraz próbki pobierane z dróg oddechowych

Objętość próbki: od 10 do 1000 mikrolitrów

Objętość próbki po ekstrakcji: od 25 do 110 mikrolitrów, skalowanie co 5 mikrolitrów 

Czytnik kodów

Jednakowe odczynniki we wszystkich protokołach badań 

Czas trwania czynności manualnych: <15 minut dla 24 próbek

Calkowity czas analizy: od 40 do 60 minut dla 24 extrakcji (zależnie od protokołu)

Elastyczność pracy

Liza w aparacie i poza aparatem

Równoległa analiza różnych próbek i o różnej objętości

Możliwość wykonania kilku badań w tym samym czasie

Możliwość stosowania różnych typów i objętości izolowanych próbek jednocześnie 

 

Wymiary

Szerokość: 1000 mm

Głębokość: 650 mm

Wysokość: 530 mm

Waga: 125 kg

Pioneering diagnostics