Bezpieczeństwo oraz Jakość Żywności Dzięki bioMérieux

W laboratoriach mikrobiologicznych badających żywność, standardowe procedury obejmują: pobieranie i przygotowywanie póbek, posiewy oraz przygotowywanie podłoży, inkubację, liczenie wskaźników jakości, wykrywanie patogenów oraz interpretację wyników badań. Jednakże wzrastająca liczba procesów laboratoryjnych oraz coraz większy nacisk na dostarczanie szybkich wyników z analiz, wymagają nowego podejścia w celu maksymalizacji wydajności.

Dzięki 50 letniemu doświadczeniu we współpracy z laboratoriami badającymi żywność, możemy oferować najnowsze rozwiązania, uwzględniające ciągle zmieniające się wyzwania, przed jakimi stoją laboratoria na całym świecie. Obecnie dział Mikrobiologii Przemysłowej proponuje kompletne rozwiązania, które optymalizują procesy laboratoryjne, dzięki czemu wzrasta wydajność oraz dokładność. 

SYSTEMY DO PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻY
Automatyczne wykrywanie patogenów przy użyciu VIDAS®
Mikrobiologia przemysłowa
Pioneering diagnostics