Badanie Wody oraz Monitorowanie Środowiska

bioMérieux oferuje kompletne rozwiązania do badań jakościowych oraz ilościowych wody pitnej oraz wody ze środowiska produkcyjnego.

Oprócz standardowych metod badań, opracowane zostały nowe metody, dzięki którym laboratoria zyskują lepszą wybiórczość, skrócenie czasu uzyskania wyniku oraz ograniczenie czynności manualnych.

Pioneering diagnostics