Badanie Wody oraz Monitorowanie Środowiska

bioMérieux oferuje kompletne rozwiązania do monitorowania środowiska.

Oprócz standardowych metod badań, opracowane zostały nowe metody, dzięki którym laboratoria zyskują lepszą wybiórczość, skrócenie czasu uzyskania wyniku oraz ograniczenie czynności manualnych.

Pioneering diagnostics