Liczenie Wskaźników Jakości

W przemyśle spożywczym rutynowo wykonuje się badania ilościowe mikroflory, określanej jako  wskaźnik jakości mikrobiologicznej całego procesu produkcyjnego, od surowców do wyrobów gotowych. Wskaźniki jakości to bardzo ważny parametr we wdrażaniu HACCP, zapewniający jakość handlową produktów żywnościowych, w ciągu całego okresu ich przydatności do spożycia.

Rutynowo oznaczane wskaźniki jakości to: Ogólna liczba drobnoustrojów, bakterie z grupy coli, E.coliS.aureusEnterobacteriaceae, drożdże i pleśnie.

Pioneering diagnostics