Szybkie Wykrywanie Zakażeń Mikrobiologicznych

Odkryj ultra-szybkie systemy do wykrywania zakażeń mikrobiologicznych i szybciej zwolnij Swoje produkty !

bioMérieux  oferuje kompleksowe rozwiązania do szybkiego wykrywania zakażeń mikrobiologicznych.

Dzięki szybkości, wiarygodności i czułości, BacT/ALERT® 3D i systemy CHEMUNEX® są powszechnie stosowane na całym świecie, w wielu zakładach produkujących żywność.

Systemy BacT/ALERT® i CHEMUNEX  zapewniają pełną kontrolę procesu produkcyjnego, skrócenie czasu analiz mikrobiologicznych, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu kwarantanny produktów, ich szybsze zwolnienie oraz zmniejszenie kosztów magazynowania i niezgodności podczas produkcji.

Systemy BacT/ALERT i CHEMUNEX® mogą być w prosty sposób wdrożone do każdego laboratorium, w którym wykonywane są badania ilościowe oraz badania polegające na wykrywaniu drobnoustrojów, powodujących zakażenia, dzięki czemu znacznie poprawia się jakość wykonywanych badań.

Systemy te zwiększają również wydajność  procesów laboratoryjnych przez eliminowanie czynności manualnych, wyników fałszywie dodatnich, powtórzonych badań kontrolnych, wydłużonego czasu inkubacji. Kontrola serii badań lub ustalanie progów czułości w celu wyeliminowania „tła” nie są wymagane, co nie wpływa na dokładność oraz wiarygodność wyników.

 

Pioneering diagnostics