Wykrywanie Patogenów

Konsumpcja żywności ulga ciągłym zmianom. W celu ochrony zdrowia konsumentów, wszyscy zaangażowani w proces produkcji żywności, w łańcuchu od rolnika do konsumenta żywności, są odpowiedzialni za jakość wytworzonych produktów.

Badania w zakresie wykrywania  patogenów żywności to podstawowy wymóg w branży spożywczej.

SalmonellaListeriaE. coli O157:H7, CampylobacterVibrioC. sakazakii oraz nowe, pojawiające się patogeny są coraz częściej celem badań. Nasza oferta spełni Państwa potrzeby.

 
Pioneering diagnostics