• Rozwiązania dotyczące Technologii Informatycznych

Rozwiązania dotyczące Technologii Informatycznych

Oferujemy różne rozwiązania zwiększające wydajność oraz upraszczające pracę w Twoim laboratorium

 • Zwiększenie wydajności
 • Bezpieczeństwo
 • Prostota obsługi
 
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Wraz ze zwiększającą się liczbą automatycznych systemów w laboratoriach mikrobiologicznych,  niezbędne są wysokiej jakości rozwiązania w sferze Technologii Informatycznych.

 

Oferta bioMerieux dotycząca IT

Aby usprawnić procesy automatyzacji w laboratorium,  bioMérieux uwzględniając różne potrzeby, oferuje rozwiązania, które zostały zaprojektowane tak, aby  dostarczać wewnętrznym i zewnętrznym klientom,  usługi i produkty o większej wartości dodanej.

Dzięki rozwiązaniom bioMerieux w sferze IT :

 • Osoby decyzyjne uzyskują szybki dostęp do danych
 • Pełne monitorowanie danych oraz wyników
 • Szybkie podejmowanie decyzji na podstawie danych
 • Wielopłaszczyznowe wsparcie bioMerieux

 

VILINK™ : serwisowa platforma online 

System online, o wysokim stopniu bezpieczeństwa połączenia,  optymalizując bezawaryjną pracę aparatu, gwarantuje większe wsparcie serwisu technicznego bioMérieux oraz  zwiększenie wydajności laboratorium.

Zapewniając natychmiastowy dostęp do aktualizacji aparatu oraz aplikacji,  system ten zapewnia ciągłe testowanie dokładności systemu, zwłaszcza po jej zmianie.

 • Wsparcie online
 • Skrócenie czasu naprawy
 • Bezpieczeństwo pracy

 

LIMS™ : Szybka decyzyjność dzięki łączności   

Podłącz Swoje systemy  do LIMS™ i usprawnij Swój, laboratoryjny system zarządzania informacją 

 • Automatyczne przesyłanie  “list pracy” z systemu LIMS do aparatu
 • Automatyczne przesyłanie wyników do LIMS
 • Zminimalizowanie manualnego wprowadzania danych
 • Poprawa jakości i integralności danych  
 • Pełne monitorowanie danych  (operator, rozcieńczenie, data ważności odczynnika)
 • Uproszczenie procesu akredytacji laboratorium
 • Automatyczne eksportowanie wyników analiz do wewnętrznych oraz zewnętrznych klientów oraz weryfikacja wyników
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • Skrócenie czasu analizy danych

 

Oprogramowanie zainstalowane w komputerze

Dzięki rozwiązaniom bioMérieux  w sferze IT,  upraszczamy proces integracji systemu z laboratoryjną infrastrukturą IT.

 

 
 

PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE OCENY KOMPATYBILNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ PAŃSTWA SYSTEMÓW 

Pioneering diagnostics