• VITEK® MS

VITEK® MS

System do Szybkiej Identyfikacji Mikroorganizmów Oparty na Spektrometrii Masowej

 • Możliwość uzyskania wyniku w kilka minut
 • Niezwykle prosty proces identyfikacji
 • Bardzo dobra wydajność

 

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Dzięki VITEK® MS IND, systemowi wykorzystującemu technologię spektrometrii masowej MALDI TOF, poznaj najnowszą technologię stosowaną w identyfikacji mikroorganizmów i uzyskaj pewne wyniki w kilka minut.

 

Niezwykle szybka i wydajna identyfikacja

Rewolucyjne rozwiązanie do identyfikacji mikroorganizmów, z niezwykle krótkim czasem uzyskania wyniku,  system VITEK MS zapewnia prostotę obsługi oraz minimum stosowanych odczynników, dzięki czemu następuje poprawa wydajności procesu

Pobierz kolonię
 
 
 
 
Umieść bezpośrednio na płytce
 
 
 
 
Dodaj gotową do użycia Matrycę CCHA
 
 
 
 
Wstaw do systemu VITEK MS
 
 
 
 
i uzyskaj wyniki w kilka minut!

 

Baza danych VITEK® MS: podstawa bardzo dobrej wydajności

Baza danych systemu zawiera dużą liczbę specyficznych mikroorganizmów występujących w weterynarii, dzięki czemu dokładność identyfikacji jest większa.

 • Gatunki występujące w populacji : specyficzne cechy gatunków mogą zostać zidentyfikowane
 • Średnio 18 izolatów dla szczepów, pochodzących z różnych branż (kliniczna, przemysł żywności i farmacja) oraz o różnym pochodzeniu geograficznym (Azja, Ameryka, Europa)
 • Średnio 40 widm dla szczepów: kilka podłoży hodowlanych oraz baz danych

 

Korzyści identyfikacji z wykorzystaniem systemu VITEK® MS

Najnowocześniejszy system, VITEK® MS to przyszłość w identyfikacji mikroorganizmów:

 • Niezwykle krótki czas do uzyskania wyniku: pewny wynik uzyskiwany jest w kilka minut
 • Bardzo duża wydajność: możliwość wykonania 192 identyfikacji w jednym cyklu pracy
 • Mniej czynności manualnych: uproszczenie procesu
 • Prostota obsługi: nie jest wymagane barwienie grama oraz obserwacja mikroskopowa
 • Szybka i elastyczna metoda: próbki mogą być przygotowywane równocześnie przez kilku techników, co skraca czas analizy
 • Wiarygodna metoda: brak konieczności zlecania badań identyfikacyjnych na zewnątrz
 • Prosty odczyt i  interpretacja wyników
 • Monitorowanie danych: kody na płytkach oraz proste oprogramowanie

 

Spektrometria masowa w identyfikacji mikroorganizmów : technologia MALDI-TOF

System VITEK® MS wykorzystuje mechanizm spektrometrii masowej, technikę która opiera się na analizie podstawowego składu próbki. Jest to najnowsza technologia stosowana w identyfikacji mikroorganizmów

MALDI-TOF: Wspomagana Matrycą Laserowa Desorpcja i Jonizacja – z Pomiarem Czasu Przelotu

Aby wykonać analizę, badana próbka jest mieszana z drugim składnikiem, matrycą.
Po naniesieniu próbki na metalową płytkę oraz poddaniu jej działaniu promieniowania lasera, matryca odparowuje a próbka uzyskuje ładunek elektryczny, następnie system dokonuje pomiaru stosunku masy do ładunku próbki.

 

Identyfikacja mikroorganizmów w VITEK MS opiera się na:

 • Jonizacji próbki dzięki reakcji matrycy z wiązką światła lasera
 • Wykorzystaniu pola elektrycznego do przyśpieszenia jonów dzięki jednakowemu potencjałowi
 • Pomiarze czasu przelotu jonów do detektora – Czas Przelotu
 • Porównaniu uzyskanego widma z bazą danych

Laser

 • Laser azotowy 337 nm, ze stałym ogniskiem
 • Maksymalna częstotliwość - 50 Hz (50 strzałów na sekundę)
 • Kąt padania wiązki lasera na badany materiał bliski normy
  (wzdłuż osi)
 • Energia i pozycja lasera ustawiana przy pomocy oprogramowania

Jednostka analityczna

 • Liniowa komora przelotowa o długości 1,2 m
 • 2 pompy turbomolekularne (nominalnie 250 l/s) do podtrzymania próżni
 • Wygaszanie wiązki laserowej w celu odchylenia niechcianych sygnałów o wysokiej intensywności np. jonów matrycy

Wymiary urządzenia

 • Rozmiar (szerokość x wysokość x głębokość): 0,7 m x 1,92 m x 0,85 m (minimalny odstęp od tylnejściany wynosi 100 mm)
 • Ciężar: 330 kg (bez komputera)

Wymagania instalacyjne

 • Elektryczne: 230 V, 50/60 Hz, 1000 VA, ciągła dostawa prądu
 • Temperatura otoczenia 18° do 26°C
 • Względna wilgotność powietrza < 70 %, niekondensująca
 • Podłoże pozbawione wibracji, płaskie, wypoziomowane, udźwig co najmniej 330 kg w czterech punktach podparcia

Zakres analizowanych mas cząsteczkowych

 • Zakres pomiarów od 1 to 500 kDa

 

Dzięki dodatkowym opcjom VITEK® MS PLUS możliwe jest:

 • Opracowanie własnej bazy danych do identyfikacji
 • Wykorzystanie opracowanej bazy danych w badaniach

Szczegółowe informacje na temat VITEK®  MS oraz jego zastosowań w weterynarii znajdują się w naszym e-katalogu

Pioneering diagnostics