Badania Określające Wrażliwość na Antybiotyki (AST)

W celu spełnienia wymagań dotyczących monitorowania zakażeń, bioMérieux oferuje różne metody badań, przeznaczonych do badania lekowrażliwości, takie jak, znany na całym świecie, automatyczny system  VITEK® 2 Compact lub  Etest®.

Wysokiej jakości rozwiązania bioMérieux dotyczące badań lekowrażliwości, stosowane są  rutynowo na całym świecie, zapewniając skrócenie czasu analiz oraz wiarygodność wyników

Pioneering diagnostics