Identyfikacja i Mikrobiologiczne Genotypowanie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w identyfikacji mikrobiologicznej, oferowane przez bioMérieux rozwiązania są uznawane jako referencyjne metody badań w identyfikacji mikroorganizmów. Oferowane  manualne i automatyczne rozwiązania, uwzględniające potrzeby klientów, zapewniają skrócenie czasu uzyskania wyników, standaryzację oraz wiarygodność badań wszystkich rodzajów próbek,  dzięki czemu zwiększa się wydajność laboratorium.

Pioneering diagnostics