Multi-Drug Resistant Organisms (MDRO) Bakterie wielooporne

chromID™ MRSA SMART

 chromID™ MRSA SMART

Podłoża do badań przesiewowych w kierunku meticylinoopornych <em>Staphylococcus aureus</em> (MRSA)

RAPIDEC® CARBA NP

 RAPIDEC<sup>®</sup> CARBA NP

Szybki, dokładny test bakterii wytwarzających karbapenemazy

BACT/ALERT® 3D - system do wykr...

 BACT/ALERT<sup>®</sup> 3D - system do wykr...

Innowacyjne rozwiązanie w diagnostyce sepsy dla każdej wielkości laboratorium dzięki automatycznym systemom do wykrywania drobnoustrojów z platformy BACT/ALERT<sup>®</sup> 3D

chromID™ CARBA SMART

 chromID™ CARBA SMART

Kompletny skrining karbapenemaz

BACT/ALERT® VIRTUO®

 BACT/ALERT<sup>®</sup> VIRTUO<sup>®</sup>

W pełni automatyczny analizator do hodowli krwi

chromID™ ESBL

 chromID™ ESBL

Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w&nbsp;kierunku ESBL

VITEK® 2

 VITEK<sup>®</sup> 2

Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

Monitorowanie środowiska – powi...

 Monitorowanie środowiska – powi...

Kompleksowe, elastyczne rozwiązania do monitorowania środowiska zabezpieczające różnorodne potrzeby – kontrola powietrza, powierzchni, wody

Podłoża chromID™ SMART do wykry...

 Podłoża chromID™ SMART do wykry...

Oferta podłoży do walki z lekoopornością drobnoustrojów i zakażeniami związanymi z&nbsp;opieką zdrowotną

Pages

Pioneering diagnostics