Panel badań pilnych

VIDAS® High sensitive Troponin ...

 VIDAS<sup>® </sup>High sensitive Troponin ...

Pełna diagnoza w ciągu 2 godzin

Panel VIDAS® HIV

 Panel VIDAS<sup>®</sup> HIV

Zaawansowane testy 4-tej generacji

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT ...

 VIDAS<sup>®</sup> B.R.A.H.M.S PCT<sup>™</sup>
 ...

Marker ciężkich infekcji bakteryjnych

VIDAS® Digoxin 

 VIDAS<sup>®</sup> Digoxin 

Monitorowanie leczenia dla zapewnienia właściwej terapii

VIDAS® NT-proBNP2

 VIDAS<sup>®</sup> NT-proBNP2

Diagnostyka niewydolności serca

VIDAS® C. difficile panel

 VIDAS<sup>®</sup> <em>C. difficile</em> panel

Szybka identyfikacja infekcji C. difficile

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II ...

 VIDAS<sup>®</sup> D-Dimer Exclusion™ II
 ...

Bezpieczne wykluczanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)

VIDAS®  Markery uszkodzenia mię...

 VIDAS<sup>®</sup>  Markery uszkodzenia mię...

Diagnostyka uszkodzenia mięśnia sercowego

Pioneering diagnostics