Panel badań pilnych

VIDAS® High sensitive Troponin ...

 VIDAS<sup>® </sup>High sensitive Troponin ...

Pełna diagnoza w ciągu 2 godzin

VIDAS® C. difficile panel

 VIDAS<sup>®</sup> <em>C. difficile</em> panel

Szybka identyfikacja infekcji C. difficile

VIDAS® NT-proBNP2

 VIDAS<sup>®</sup> NT-proBNP2

Diagnostyka niewydolności serca

BIONEXIA® Strep A panel

 BIONEXIA<sup>®</sup> Strep A panel

Szybkie wykrywanie infekcji Streptococcus grupy&nbsp;A

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT ...

 VIDAS<sup>®</sup> B.R.A.H.M.S PCT<sup>™</sup>
 ...

Marker ciężkich infekcji bakteryjnych

Panel VIDAS® HIV

 Panel VIDAS<sup>®</sup> HIV

Zaawansowane testy 4-tej generacji

BIONEXIA® Influenza A+B

 BIONEXIA<sup>®</sup> Influenza A+B

Szybkie wykrywanie i różnicowanie wirusów grypy

VIDAS® Digoxin 

 VIDAS<sup>®</sup> Digoxin 

Monitorowanie leczenia dla zapewnienia właściwej terapii

VIDAS®  Markery uszkodzenia mię...

 VIDAS<sup>®</sup>  Markery uszkodzenia mię...

Diagnostyka uszkodzenia mięśnia sercowego

Pages

Pioneering diagnostics