bioMérieux na świecie

POLSKA - WARSZAWA

Przedstawicielstwo

bioMérieux Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

+48 22 569 8500
+48 22 569 8554
Pioneering diagnostics