Wrodzone i okołoporodowe zakażenia

CHROMID® Strepto B

 CHROMID<sup>®</sup> Strepto B

Wybiórcze podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku GBS

CMV R-gene®

 CMV R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA cytomegalowirusa (CMV)

Parvovirus B19 R-gene®

 Parvovirus B19 R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA parwowirusa B19

HSV1, HSV2, VZV R-gene®

 HSV1, HSV2, VZV R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA wirusów Herpes Simplex 1 i 2

Pioneering diagnostics