Wykrywanie i diagnozowanie zakażeń układu oddechowego

Panel oddechowy
Multi Well Syste...

 Panel oddechowy<br/>Multi Well Syste...

Zestaw testów real-time PCR do jednoczesnego oznaczania wielu patogenów infekcji układu oddechowego

VITEK® 2

 VITEK<sup>®</sup> 2

Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT ...

 VIDAS<sup>®</sup> B.R.A.H.M.S PCT<sup>™</sup>
 ...

Marker ciężkich infekcji bakteryjnych

VITEK® MS

 VITEK<sup>®</sup> MS

Spektrometr masowy przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

FilmArray™ Respiratory Panel - ...

 FilmArray™ Respiratory Panel - ...

Diagnostyka zakażeń układu oddechowego z wykorzystaniem aparatu FilmArray™ multiplex PCR

SARS-COV-2 R-GENE®

 SARS-COV-2 R-GENE<sup>®</sup>

Test Real-Time PCR do detekcji wirusa SARS-CoV-2, czynnika chorobotwórczego COVID-19

BORDETELLA R-gene® & Bordetella...

 <em>BORDETELLA</em> R-gene<sup>® </sup>& <em>Bordetella</em>...

Zestawy wykorzystujące technologię real-time PCR do jakościowego oznaczania DNA Bordetella pertussis przy pomocy testu BORDETELLA R-gene® oraz DNA Bordetella parapertussis przy pomocy testu Bordete...

CMV R-gene®

 CMV R-gene<sup>®</sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA cytomegalowirusa (CMV)

Adenovirus R-gene®

 Adenovirus R-gene<sup>® </sup>

Zestaw Real-time PCR do detekcji i pomiaru ilościowego DNA Adenowirusów

Pages

Pioneering diagnostics