Zakażenia grzybicze

FilmArray™ BCID Panel - Diagnos...

 FilmArray™ BCID Panel - Diagnos...

Blood Culture ID Panel - Diagnostyka zakażeń krwi z wykorzystaniem aparatu FilmArray™ multiplex PCR

FilmArray® Meningitis/Encephali...

 FilmArray<sup>®</sup> Meningitis/Encephali...

FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel - Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego - FilmArray® Multiplex PCR

BACT/ALERT® 3D - system do wykr...

 BACT/ALERT<sup>®</sup> 3D - system do wykr...

Innowacyjne rozwiązanie w diagnostyce sepsy dla każdej wielkości laboratorium dzięki automatycznym systemom do wykrywania drobnoustrojów z platformy BACT/ALERT<sup>®</sup> 3D

Oferta podłoży chromID™

 Oferta podłoży chromID™

Podłoża chromogenne

BACT/ALERT® VIRTUO®

 BACT/ALERT<sup>®</sup> VIRTUO<sup>®</sup>

W pełni automatyczny analizator do hodowli krwi

Karta VITEK® 2 YST

 Karta VITEK<sup>®</sup> 2 YST

Identyfikacja patogennych grzybów drożdżopodobnych

VITEK® 2

 VITEK<sup>®</sup> 2

Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

Podłoża do systemu BacT/ALERT...

 Podłoża do systemu BacT/ALERT...

Optymalne warunki wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów bakterii, grzybów i prątków

VITEK® MS

 VITEK<sup>®</sup> MS

Spektrometr masowy przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

Pages

Pioneering diagnostics