• VIDAS High sensitive Troponin I

VIDAS® High sensitive Troponin I

Pełna diagnoza w ciągu 2 godzin

Test VIDAS® High sensitive Troponin I pozwala na optymalizację postępowania w przypadkach występowania ostrego zespołu wieńcowego (ACS).

 • Zgodnie z aktualnymi wytycznymi: precyzja oznaczenia (współczynnik zmienności, CV) dla 99 percentyla <10%
 • 2 godzinny algorytm pozwalający na wykluczenie lub potwierdzenie zawału mięśnia sercowego, zawarty w instrukcji testu
 • Wysoki poziom wydajności  diagnozy i stratyfikacji ryzyka
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Czy wiesz, że… Każdego roku na całym świecie 16 milionów osób umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie z powodu ataku serca lub udaru (1). Ból w klatce piersiowej jest jednym z 10 najczęstszych powodów przyjmowania pacjentów na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), co stanowi około 5% wszystkich przyjęć(2). Oczekiwana częstość występowania ostrego zawału mięśnia sercowego w przypadkach bólu w klatce piersiowej u pacjentów przyjętych na SOR wynosi pomiędzy 5, a 10 % dla zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) oraz pomiędzy 15, a 20% dla zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)(3).

Test VIDAS® High sensitive Troponin I pomaga dostarczyć dokładnej diagnozy zawału serca w ciągu zaledwie 2 godzin w celu poprawy wyników leczenia i optymalizacji postępowania w SOR.

 

Korzyści z wykorzystania wysokoczułego testu

Nowa generacja wysokoczułych oznaczeń troponiny (cTn) pozwala wcześniej wykryć ostry zawał mięśnia sercowego dzięki kolejnym oznaczeniom przeprowadzanym w ciągu pierwszych 3 godzin.

Poziom troponiny sercowej (cTn) stanowi serię dokładnych pomiarów poniżej 99 percentyla, oraz na stwierdzenie minimalnych zmian w czasie jednej lub dwóch godzin.  Pozwoliło to na opracowanie algorytmu umożliwiającego wykluczenie lub potwierdzenie zawału mięśnia sercowego w czasie 2 godzin(4).

 


 

W rezultacie, wysoka czułość oznaczenia cTnI istotnie pomaga lekarzom w optymalizacji zarządzania ACS:

 • Diagnoza

  • Obligatoryjne narzędzie uzupełniające ocenę kliniczną i badanie EKG w celu poprawnej diagnostyki zawału serca
  • Kolejne oznaczenia w celu odróżnienia ostrego zawału mięśnia sercowego od przewlekłego uszkodzenia kardiomiocytów
 • Stratyfikacja ryzyka

  • Dodatkowe narzędzie do stratyfikacji ryzyka w celu wspomożenia decyzji terapeutycznych.

 

Wysoka jakość analityczna

Test VIDAS® High sensitive Troponin I pomaga w diagnostyce zawału mięśnia sercowego oraz w stratyfikacji ryzyka u pacjentów z objawami sugerującymi ACS w odniesieniu do wszystkich przyczyn zgonów i poważnych incydentów sercowych obejmujących uszkodzenie mięśnia sercowego i rewaskularyzację w ciągu 30 dni.

Wartość odcięcia dla 99-go percentyla dla przypuszczalnie zdrowej populacji, została określona na 19 ng/L.

CV w punkcie 99-go precentyla wynosi 7%.

 

Przyspieszona selekcja pacjentów z dużą dokładnością diagnostyczną

Wykorzystanie zwalidowanego 2 godzinnego algorytmu gwarantuje wysoką dokładność diagnostyczną:


powiększ 
 

*Badanie przeprowadzone na grupie 592 pacjentów
** Różnica w stężeniu troponiny
*** Negatywna wartość predykcyjna                                  
**** Pozytywna wartość predykcyjna

 

 • Algorytm oparty na wartości cTnI przy przyjęciu i zmianach stężenia w ciągu 2 godzin.
 • Pozwala na bezpieczne potwierdzenie lub wykluczenie zawału serca (NSTEMI) w grupie 70% diagnozowanych pacjentów z bólem w klatce piersiowej.
 • Skraca czas selekcji pacjentów z bólem w klatce piersiowej na izbie przyjęć (pozwala na uniknięcie wielokrotnych oznaczeń związanych z wielokrotnym pobieraniem krwi).

 

Kompletne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie

Test VIDAS® High sensitive Troponin I  dostępny jest na analizatorach VIDAS®.

Łatwy w użyciu i niezawodny, oferuje szybkie wyniki dobrze dostosowane do pilnych sytuacji.

Na tej samej platformie dostępna są również:

 • VIDAS® NT-proBNP2
 • VIDAS® D-Dimer Exclusion IITM
 • VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT™

 

Referencje:

 1. Lozano R, et al. Lancet.2012;380:2095-128.
 2. Bandstein N, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2569-78.
 3. Mueller C, et al. Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv409.
 4. Roffi M, et al. Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv320.

Technical specifications for VIDAS® High sensitive Troponin I

Nr kat. 415 386
Ilość testów w zestawie 60
Czas badania 20 minut
Rodzaj próbki Surowica, osocze (heparyna)
Objętość próbki 200 uL
Częstość kalibracji 28 dni

 

Dowiedz się więcej na www.myvidas.com.

 

 

Powiązane publikacje

 • Chenevier-Gobeaux C, et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: Answers to frequently asked questions. Arch Cardiovasc Dis. 2015;108:132-49.
 • Jarolim. High sensitivity cardiac troponin assays in the clinical laboratories. Clin Chem Lab Med-2015;53:635-52.
 • Thygesen K, et al. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care. Eur Heart J. 2012;33:2252-7.

Wytyczne

 • Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent STSegment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv320.
 • Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third Universal Definition of Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2012;60:1581-98.
 • Thygesen K, Mair J, Katus H, et al. Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. Eur Heart J. 2010;31:2197-204.

Ważne strony

European Society of Cardiology

American College of Cardiology

National Academy of Clinical Biochemistry (NACB)

 

Więcej informacji i materiałów na www.myvidas.com.

Pioneering diagnostics