Dział Sprzedaży

Dział Immunochemii

Kierownik Sprzedaży ds. Immunoserologii i Biologi Molekularnej
Konrad Klimek
adres e-mail: konrad.klimek@biomerieux.com

tel. 665 759 717

 

Zarządzający Regionem ds. Diagnostyki Laboratoryjnej :

Ewa Galwas-Matjasik
Województwa: Dolnośląskie , Opolskie, Śląskie,  Małopolskie
adres e-mail: ewa.galwas-matjasik@biomerieux.com
tel. 665 759 731

Konrad Klimek
Województwa: Mazowieckie, Łódzkie  , Wielkopolskie
adres e-mail: konrad.klimek@biomerieux.com

tel.665 759 717

Karol Kowalski
Województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie , Kujawsko-Pomorskie,  Dolnośląskie,

adres e-mail: karol.kowalski@biomerieux.com
 tel. 665 759 741

Konrad Klimek
Województwa: Kujawsko-Pomorskie,  Warmińsko-Mazurskie,  Mazowieckie, Podlaskie
adres e-mail: konrad.klimek@biomerieux.com
tel. 665 759 717
 

Bartosz Kawala  
Województwa: Świętokrzyskie, Lubelskie , Małopolskie, Podkarpackie
adres e-mail: bartosz.kawala@biomerieux.com
tel.  665 759 734

Dział Mikrobiologii

Kierownik Sprzedaży ds. Mikrobiologii Klinicznej
Maciej Słomkowski
adres e-mail: maciej.slomkowski@biomerieux.com

tel. 665 759 707

 

Zarządzający Regionem ds. Mikrobiologii Klinicznej:

Irena Więckowska
Województwa: Wielkopolskie,  Łódzkie  , Mazowieckie,  Lubelskie, 
adres e-mail: irena.wieckowska@biomerieux.com
tel.  665 759 736

Monika Radziuk
Województwa: Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Opolskie,  Śląskie
adres e-mail: monika.radziuk@biomerieux.com
Tel. Kom. 0-665 759 732

Maciej Słomkowski
Województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie , Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie
adres e-mail: maciej.slomkowski@biomerieux.com
tel. 665 759 707

Daniel Kuczek
Województwa:  Małopolskie, Świętokrzyskie , Podkarpackie, Lubuskie,
adres e-mail: daniel.kuczek@biomerieux.com
tel. 517 782 517

Robert Kupczyk
Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie
adres e-mail: robert.kupczyk@biomerieux.com
tel. 665 759 733
 

Dział Biologii  Molekularnej

Specjalista  ds. Produktów Biologia Molekularna

Małgorzata Wardzyńska

adres e-mail: malgorzata.wardzynska@biomerieux.com
tel. 665 759 735

 

Pioneering diagnostics