Wyszukaj
Ogólne
wyszukiwanie
Dział kliniczny uniwersalne wyszukiwanie Dział przemysłowy uniwersalne wyszukiwanie
 

Search form

Co chcesz znaleźć?

Co chcesz znaleźć?
  • Nasze produkty
  • Nasze rozwiązania
Co chcesz znaleźć?
1 Wybierz
FRANCZYZĘ
2 Wybierz
ZASTOSOWANIE
3 Wybierz
PRODUKT

Badania Produktów Niejałowych

Podłoża w przemyśle farmaceutycznym są  stosowane do kontroli jakości produktów niejałowych.  Podłoża oferowane przez  bioMérieux umożliwiają ocenę ilościową oraz wykrywanie specyficznych mikroorganizmów oraz ogólnej liczby drobnoustrojów, zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.  bioMérieux dokonuje selekcji oraz  kontroli surowców, w celu zapewnienia pełnego monitorowania procesu od  surowców do wyrobu gotowego oraz bardzo dobrej odtwarzalności wyników dla każdej serii produktu.

Pioneering diagnostics