Książeczki Edukacyjne

bioMérieux posiada bogatą kolekcję książeczek edukacyjnych dostarczających praktycznych informacji z zakresu diagnostyki w wybranych dziedzinach medycyny. Proponujemy także algorytmy diagnostyczne i schematy postepowania do wykorzystania w codziennej pracy. Materiały edukacyjne dostępne są do przeglądania on-line oraz do pobierania w formacie plików pdf.

Wyniki dla: : Wszystkie słowa kluczowe
 • Praktyczny przewodnik monitorowania środowiska w szpitalach

  Mikrobiologia

  W niniejszym praktycznym przewodniku omówiono różne rodzaje środowiskowej transmisji zakażeń szpitalnych oraz sposoby zapobiegania im i ich zwalczania, a także przegląd rekomendowanych metod mikrobiologicznego badania środowiska szpitalnego.

  Pobierz

 • Oporność na karbapenemy

  Mikrobiologia

  Niniejsza broszura obejmuje zagadnienia oporności pałeczek Gram-ujemnych na karbapenemy (głównie bakterii wytwarzających karbapenemazy z rodziny Enterobacteriaceae), jak również ich znaczenie kliniczne, wykrywanie, leczenie i zapobieganie.

  Pobierz

 • Markery stosowane w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

  Markery sercowe

  Niniejsza broszura zawiera opisy sposobu wykorzystania markerów sercowych do diagnostyki i stratyfikacji ryzyka w przypadku pacjentów oddziałów SOR z oznakami i objawami dotyczącymi poważnych chorób układu krążenia takich jak ostry zespół wieńcowy (ACS), czy ostra niewydolność serca (HF). Szczególny nacisk położony został na troponinę sercową oraz peptydy natriuretyczne typu B. Przedstawiono także profesjonalne zalecenia oparte na ostatnich doniesieniach

  Pobierz

 • Kliniczne zastosowanie prokalcytoniny w diagnostyce i antybiotykoterapii

  Prokalcytonina

  Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik przedstawiający lekarzom klinicystom potencjalne możliwości i ograniczenia PCT w diagnozowaniu zakażeń bakteryjnych, różnicowaniu chorób o podłożu bakteryjnym od zakażeń wirusowych i innych schorzeń, oceny ciężkości choroby i rokowania oraz podejmowania decyzji klinicznych dotyczących antybiotykoterapii.

  Pobierz


Strona ta nie jest źródłem porad medycznych
Zawartość medyczna tej strony jest w formie skróconej i ogólnej, a cel ma wyłącznie informacyjny. Przeznaczeniem jej nie jest udzielanie zaleceń i nie może być stosowana jako substytut profesjonalnej porady medycznej. Nie należy jej wykorzystywać do diagnozowania problemów zdrowotnych lub sprawności fizycznej, albo chorób. Kiedy są Państwo chorzy, proszę zwracać się po poradę do lekarza lub innego przeszkolonego pracownika służby zdrowia. Nic co znajduje się na tej stronie nie stanowi diagnozy medycznej lub sposobu leczenia. Nie powinno być też dla lekarza jedynym źródłem informacji w procesie ordynowania leczenia. Nie należy w żadnym przypadku opóźniać porady medycznej lub wdrażania leczenia ze względu na zawartość tej strony.

Pioneering diagnostics