Wyzwania stojące przed lekarzami

Dlaczego firma zajmująca się diagnostyką interesuje się problemami, z którymi ma do czynienia każdy lekarz ? Przyczyna jest bardzo prosta. Wszyscy dążymy do osiągnięcia wspólnego celu – poprawy jakości opieki nad pacjentem.

Nasze testy pozwalają laboratoriom diagnostycznym szybko udostępnić lekarzom informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji klinicznych i optymalizacji zarządzania pacjentem.

„Nasza wizja służby zdrowia stawia pacjentów i ich choroby w centralnym punkcie wszystkich naszych dążeń…” Mark Miller, Naczelny Lekarz Kraju

Pioneering diagnostics