Sprawne działanie placówki służby zdrowia

Jak zapewnić najlepszą opiekę wszystkim pacjentom w placówce służby zdrowia? Jak wspierać lekarzy, by mogli podejmować najlepsze decyzje kliniczne i szybko wdrażać leczenie? Jak wykorzystać najnowsze technologie? Jak zwiększać kompetencje pracowników? bioMérieux oferuje szereg usług, które wspierają proces osiągania maksymalnej sprawności działania placówki służby zdrowia. 

Sprawność działania jest – z punktu widzenia kadry kierowniczej - najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem, szczególnie obecnie, gdy ilość pacjentów nieustannie wrasta. I to pomimo cięć finansowych, ograniczonej liczby pracowników i małego budżetu. 50-letnie doświadczenie we współpracy z laboratoriami diagnostycznymi pozwoliło bioMérieux zgromadzić niezbędną wiedzę i know-how, które teraz mogą pomóc laboratoriom oraz placówkom służby zdrowia zwiększyć swoją skuteczność.

bioMérieux - optymalizacja sprawności działania począwszy od laboratorium a kończąc przy łóżku pacjenta

Wysoką jakość opieki nad pacjentem można zapewnić tylko w przypadku zagwarantowania optymalnej wydajności na każdym etapie, począwszy od laboratorium diagnostycznego a kończąc przy łóżku pacjenta. Szybkie przekazywanie lekarzom wiarygodnych wyników badań pozwala im wdrażać odpowiedni sposób leczenia.

Optymalne wykorzystanie możliwości laboratorium

Eksperci bioMérieux mogą przeprowadzić przegląd procedur stosowanych w laboratorium w ramach audytu pracy laboratorium. Wspólnie znajdziemy sposoby najlepszego wykorzystania dostępnego sprzętu i przekierowania umiejętności pracowników do najważniejszych zadań w celu jak najlepszego wykorzystania czasu i obowiązujących procedur. Uzyskana w ten sposób wydajność w pozytywny sposób odbije się na jakości opieki nad pacjentem, ze względu na szybkie raportowanie wiarygodnych wyników badań.

Pełna automatyzacja laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation, FMLA®) i rozwiązania IT

bioMérieux oferuje technologię całkowitej automatyzacji laboratorium mikrobiologicznego (Full Microbiology Lab Automation) - FMLA® - pozwalającą jeszcze bardziej zwiększyć sprawność działania placówek służby zdrowia. Jest to kompleksowe rozwiązanie dedykowane automatyzacji pracy laboratoriów mikrobiologicznych. Widzimy laboratorium jako całość, dzięki czemu instrumenty współpracują ze sobą idealnie i zapewniają doskonałą organizację pracy oraz maksymalną wydajność. Zintegrowane rozwiązanie Myla® pozwala poprawić zarządzanie informacjami i umożliwia sprawną komunikację pomiędzy laboratoriami i placówkami służby zdrowia.
 

Skrócenie czasu pobytu w placówce opieki zdrowotnej

Dzięki skutecznej selekcji pacjentów, aktywnemu tworzeniu harmonogramów i planowemu zwalnianiu pacjentów do domu można skrócić czas pobytu pacjenta w placówce służby zdrowia. Prowadzone przez bioMérieux seminaria dotyczące ciągłego doskonalenia pomagają monitorować ten proces, zidentyfikować wąskie gardła oraz określić główne przyczyny wydłużenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu w każdym z oddziałów placówki służby zdrowia.

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników

Nieustanne kształcenie i szkolenia są kluczem do zapewnienia wysokich umiejętności i zadowolenia zespołu. A wspieranie pracowników w rozwijaniu ich umiejętności i stworzenie im możliwości wykorzystania tych umiejętności w odpowiedni sposób, sprawia, że są bardziej szczęśliwi i wydajni. bioMérieux oferuje pełen zakres szkoleń, dostosowanych do wszystkich poziomów wiedzy i stanowisk.

Oferowany przez bioMérieux audyt LEAN laboratorium

60 do 70% decyzji klinicznych opiera się na wynikach badań in vitro1. Dlatego właśnie zwrócenie szczególnej uwagi na umożliwienie personelowi laboratorium lepszego wykorzystania ich umiejętności ma ogromny wpływ na wydajność całej placówki służby zdrowia. Nasi konsultanci mogą pomóc zwiększyć wydajność laboratorium nawet o 30%  dzięki przeprowadzeniu audytu LEAN laboratorium, który pozwala członkom zespołu przejąć kontrolę nad własnym rozwojem osobistym. Wynikające z naszego doświadczenia spojrzenie na ogół problemów każdego laboratorium pozwala szybko zidentyfikować nieskuteczne praktyki pracy, wprowadzić pozytywne zmiany i zwiększyć motywację zespołu.
 

Audyt LEAN

Przed przeprowadzeniem audytu LEAN laboratorium mikrobiologiczne w CNMC zatrudniało 11 pracowników na cały etat oraz kierownika. I nadal to robi. Jednak dzięki lepszej skuteczności, bardzo poprawiła się wydajność pracy zespołu. Audyt LEAN wykazał, że mieliśmy w laboratorium mikrobiologicznym okresy wzrostów i spadków natężenia pracy, które musieliśmy zniwelować.

Ocena wynikająca z audytu LEAN: minimalizacja okresów wzrostu i spadku natężenia pracy

 

 

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Pioneering diagnostics