Obsługa realizacji zamówień

Oferujemy pomoc oraz udzielamy informacji w zakresie:

  • Realizacji zamówień
  • Dostępności produktów
  • Niezgodności cen na fakturze
  • Rozbieżności w dostawach
  • Reklamacji dotyczących realizacji dostaw
  • Dostaw  aparatów

Kontakt
Tel. + 48 22 569 85 85
dok@biomerieux.com

 

Zamówienia prosimy kierować na adres:
dystrybucja@biomerieux.com

 

Marcin Kasznia
Dyrektor ds. Logistyki

Tel. +48 22 569 85 00
marcin.kasznia@biomerieux.com

 

Pioneering diagnostics