Oporność na antybiotyki

Oporność na antybiotyki

Drobnoustroje wielooporne uważane są obecnie za jedno z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zdrowia. Prowadzą one do wysokiej zachorowalności i śmiertelności, jak również wzrostu obciążeń finansowych dla systemu opieki zdrowotnej. Aby walczyć z rozwojem i rozprzestrzenianiem się tych organizmów, należy podjąć działania na wielu frontach i oprzeć się na sprawdzonych, niezawodnych strategiach oraz nowoczesnych narzędziach. bioMérieux to zaufany partner oferujący kompletne, zintegrowane rozwiązania mikrobiologiczne dedykowane kontroli antybiotykooporności mikroorganizmów.

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Globalne zagrożenie, którego nie można zignorować


bioMérieux popiera deklarację World Alliance Against Antibiotic Resistance (WAAAR, Światowe Stowarzyszenie ds. Walki z Antybiotykoopornością Mikroorganizmów).

Dowiedz się więcej »
 

 

Koszty zakażeń mikroorganizmami antybiotykoopornymi
 

Szacowana liczba zakażeń rocznie:
2 miliony przypadków w USA1 i 400 000 przypadków
w Europie2


Szacowane koszty finansowe:
20 miliardów $1 kosztów bezpośrednich w USA oraz 1-5 miliardów € w Europie2

 

1) Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013
2) ENVI 2013 European Report on patient safety

Antybiotyki, od chwili pojawienia się na rynku na początku XX wieku, znacznie przyspieszyły proces leczenia chorób i zmniejszyły śmiertelność, korzystnie oddziałując na zdrowie ludzi i zwierząt. Jednak, szczególnie ze względu na ich niewłaściwe i nadmierne stosowanie, wiele drobnoustrojów przystosowało się i wykształciło mechanizmy oporności na działanie antybiotyków pierwszego, a nawet drugiego rzutu. Wiele drobnoustrojów antybiotykoopornych, w tym Enterobacteriaceae (CRE), Campylobacter oraz Candida, wykazuje nieustannie rosnący poziom oporności. Niektóre organizmy są oporne lub stają się oporne na praktycznie wszystkie znane antybiotyki, na przykład Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy (CRE) i wielooporne Acinetobacter. Zakażenia bakteriami wieloopornymi  to ogromny problem dla systemu opieki zdrowotnej, praktyk weterynaryjnych i ogółu społeczeństwa ze względu na szeroki zakres oddziaływania, począwszy od gospodarstw rolnych a skończywszy na służbie zdrowia1:

 • Brak możliwości leczenia lub są one ograniczone. Dostępne antybiotyki mogą być mniej skuteczne, bardziej kosztowne i są często szkodliwe dla pacjentów.
 • Antybiotykooporność oznacza większe ryzyko zgonu, dłuższy pobyt w szpitalu, dłuższy okres powrotu do zdrowia, a niekiedy długotrwałą niepełnosprawność pacjentów.
 • Bakterie oporne na antybiotyki są odpowiedzialne za wiele zakażeń szpitalnych.
 • Rosnąca antybiotykooporność u ludzi doprowadziła do działań mających na celu ograniczenie stosowania niektórych antybiotyków w weterynarii oraz zmniejszenia stopnia ich stosowania w leczeniu.
 • Podczas gdy problemy związane z obecnością bakterii opornych na antybiotyki są najbardziej dotkliwe w placówkach służby zdrowia, istnieją mocne dowody wzrostu liczby zakażeń pozaszpitalnych.
 • Ponadto antybiotykooporność jest poważnym problemem w hodowli zwierząt gospodarskich oraz zwierząt domowych.

Eksperci i agencje na całym świecie są zgodni: antybiotykooporność jest naglącym, globalnym zagrożeniem, które nie może zostać zignorowane. WHO stwierdziła, że: „konieczne jest podjęcie pilnych działań na najwyższym szczeblu politycznym na całym świecie oraz na szczeblu krajowym”2. Jak stwierdza CDC, konsekwencje bezczynności mogą być „potencjalnie katastrofalne”. 1

 1. Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013
 2. Antibiotic resistance - a threat to global health security and the case for action, Side-event at the Sixty-sixth WHA, May 2013

 

Wyzwanie: jak skutecznie reagować?

Główne mikroorganizmy antybiotykooporne
 

Zagrożenia pilne

 • Clostridium difficile
 • Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy
 • Antybiotykooporne Neisseria gonorrhoeae

Poważne zagrożenia

 • Wielooporne Acinetobacter
 • Antybiotykooporne Campylobacter
 • Candida oporne na flukonazol (grzyby)
 • Enterobacteriaceae wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBLs)
 • Enterococcus oporne na wankomycynę (VRE)
 • Wielooporne Pseudomonas aeruginosa
 • Antybiotykooporne nietyfoidalne serotypy Salmonella
 • Antybiotykooporne tyfoidalne serotypy Salmonella
 • Antybiotykooporne Shigella
 • Staphylococcus aureus oporne na metycylinę (MRSA)
 • Antybiotykooporne Streptococcus pneumoniae
 • Antybiotykooporne prątki gruźlicy

Zagrożenia budzące obawy

 • Staphylococcus aureus oporne na wankomycynę (VRSA)
 • Oporne na erytromycynę Streptococcus, Grupa A
 • Oporne klindamycynę Streptococcus, Grupa B

 

Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013

Służba zdrowia, lekarze weterynarii oraz instytucje zdrowia publicznego muszą wykazać się wielostronnym podejściem w walce z antybiotykoopornością, obejmującym: profilaktykę, leczenie, zarządzanie epidemiami, identyfikowalność i edukację. Aby skutecznie reagować na każdym poziomie, konieczne jest zaangażowanie wszystkich tych stron, posiadanie pełnych i wiarygodnych informacji oraz odpowiednich i aktualnych narzędzi.

Zapobieganie

 • Kontrola zakażeń
  • Badania przesiewowe i aktywny nadzór
  • Procedury utrzymania higieny
 • Programy racjonalnej antybiotykoterapii
 • Kontrola środowiska

Leczenie

 • Różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych
 • Świadome decyzje dotyczące właściwego stosowania antybiotyków
  • Szybkie testy
  • Wiarygodna identyfikacja bakterii
  • Badania wrażliwości na działanie antybiotyków
 • Zróżnicowane metody badań, dostosowane do odmiennych wymagań opieki weterynaryjnej/służby zdrowia
  • Wyniki łatwe do odczytania i interpretacji

Zarządzanie i kontrola epidemii

 • Szybkie wykrywanie mechanizmów oporności
 • Śledzenie pełnych danych epidemiologicznych
 • Dobry przepływ informacji

Edukacja

 • Współpraca na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Kształcenie pracowników służby zdrowia
 • Rzetelne, dostępne dla pacjentów materiały edukacyjne

 

Rozwiązanie: łatwe do wdrożenia rozwiązania globalne

Elementem wspólnym, łączącym rozmaite potrzeby wprowadzenia skutecznego zarządzania antybiotykoopornością mikroorganizmów, jest konieczność wdrożenia prostych, globalnych rozwiązań dających konkretne efekty.

bioMérieux, jako pionier i innowator w wykrywaniu oporności i badaniu lekowrażliwości, ściśle współpracuje ze służbą zdrowia w celu opracowania niezbędnych rozwiązań. Staramy się zachować elastyczność, aby sprostać odmiennym potrzebom różnych rodzajów laboratoriów i placówek służby zdrowia. Doceniamy też automatyzację laboratoriów, ponieważ pozwala ona skrócić czas oczekiwania na wynik i umożliwia standaryzację wyników, upraszcza odczytywanie i interpretację wyników, szybsze raportowanie wyników oraz lepszą identyfikację i zarządzanie danymi. Oferowane przez nas analizatory i odczynniki, które zostały opracowane i są nieustannie ulepszane w procesie badań i rozwoju, pozwalają szybko uzyskać rzetelne, wystandaryzowane wyniki.

 

 
Potrzeba
 
 
Rozwiązanie bioMérieux
 
Kontrola/zapobieganie zakażeniom Aparaty  i odczynniki do kontroli środowiska
 
Identyfikacja VITEK® 2
VITEK® MS
API®
Badanie lekowrażliwości VITEK® MS
VITEK® 2
Zaawansowany System Ekspertowy (AES)
Etest®
Potwierdzenia Etest®
Badania przesiewowe, aktywny nadzór i kontynuacja leczenia NucliSENS easyQ®
chromID® CARBA SMART
chromID® MRSA SMART
Podłoże dwudzielne chromID® MRSA/S. aureus
chromID® ESBL
chromID® VRE
VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT
bioNexia® Strep A
bioNexia® Influenza A+B
Zarządzanie epidemią NucliSENS easyQ®
Diversilab®
Myla®
Diagnostyka weterynaryjna AST, wykrywanie oporności
Edukacja Be Smart with Resistance™

 

Rozwiązanie: partner, któremu można ufać

bioMérieux doskonale zna potrzeby laboratoriów

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu we współpracy z laboratoriami mikrobiologicznymi staliśmy się doskonałym partnerem, który może przeprowadzić każdą placówkę przez proces zmian wynikających z wyzwań, przed którymi ta placówka stoi - także przed rozwojem antybiotykooporności mikroorganizmów. Państwa wyzwania są naszymi wyzwaniami.

bioMérieux przekracza kolejne granice oferując najlepsze w swojej klasie analizatory i odczynniki opracowane z myślą o wyzwaniach stawianych laboratoriom przez drobnoustroje wielooporne. Poprzez aktywną współpracę staliśmy się partnerem międzynarodowych i krajowych organizacji zdrowia, decydentów, wiodących placówek służby zdrowia i laboratoriów oraz pracujących na pierwszej linii specjalistów. Jesteśmy partnerem, któremu można zaufać, ponieważ nasze cele są takie same: ochrona i poprawa zdrowia ludzi na całym świecie.

Wierzymy w zintegrowane podejście do wyzwań stojących przed służbą zdrowia. Naszą flagową inicjatywą dedykowaną przeciwdziałaniu rozwojowi i rozprzestrzenianiu się mechanizmów oporności drobnoustrojów jest Be S.M.A.R.T. with Resistance™ . W połączeniu z portfolio rozwiązań mikrobiologicznych mających na celu zapobieganie, identyfikowalność i kontrolę bezpieczeństwa, inicjatywa Be S.M.A.R.T. obejmuje także informacje, edukację i wydarzenia związane z zagrożeniem ze strony bakterii opornych na antybiotyki. Oto kilka przykładów:

 


bioMérieux popiera deklarację World Alliance Against Antibiotic Resistance (WAAAR, Światowe Stowarzyszenie ds. Walki z Antybiotykoopornością Mikroorganizmów).

Dowiedz się więcej »
 

 

Kliknij aby zobaczyć produkty dla tego rozwiązania
To rozwiązanie oferuje następujące produkty. Wybierz produkt aby zobaczyć szczegóły
Pioneering diagnostics