• VITEK® MS

VITEK® MS

Spektrometr masowy przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

Automatyczny spektrometr masowy przeznaczony do identyfikacji mikroorganizmów w technologii: desorpcji/ jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu (ang. MALDI-TOF - Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight). Posiada obszerną bazą danych mikroorganizmów (certyfikaty CE-IVD) zawierającą bakterie i grzyby, w tym prątki, Nocardia oraz pleśnie.

 • Dokładna walidacja wykorzystująca algorytm Advanced Spectra Classifier
 • Jednolita integracja wyników ID/AST w celu optymalizacji przepływu pracy
 • Pełne śledzenie procesu analitycznego oraz elastyczność systemu
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Szybka i przejrzysta identyfikacja

VITEK® MS jest innowacyjnym automatycznym systemem przeznaczonym do szybkiej identyfikacji mikroorganizmów wykorzystującym technologię MALDI-TOF. Zaledwie w kilka minut, technologia spektrometrii masowej umożliwia uzyskanie przejrzystych wyników identyfikacji na poziomie gatunku, rodzaju lub rodziny. Umożliwia szybkie przekazanie informacji lekarzom w celu rozpoczęcia właściwego leczenia, co pozytywnie wpływa na nadzór epidemiologiczny i opiekę nad pacjentem.

Jak działa spektrometr masowy MALDI-TOF

 1. Przygotowana płytka do analiza jest umieszczana w komorze, w której panuje wysokie podciśnienie (próżnia).
 2. Dokładne uderzenie wiązki lasera jonizuje próbkę.
   
 3. Zostaje uwolniona “Chmura” cząstek białkowych, która jest przyspieszana w silnym polu elektrycznym.
   
 4. Po przejściu przez pierścień elektrody cząstki protein są rozdzielane w komorze próżniowej, w której następuje pomiar ich czasu przelotu.
   
 5. Cząstki wykrywane przez detektor tworzą specyficzne widmo, które jest odzwierciedleniem składu badanej próbki.

 

Wysoka dokładność i powtarzalność wyników

Zastrzeżony algorytm Advanced Spectra Classifier umożliwia uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzalności wyników niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych.. The System VITEK®MS odczytuje każde widmo jako serię pików, wykrywanych i sortowanych według masy i intensywności sygnału. Wykorzystanie algorytmu Advance Spectra Classifier umożliwia lepszą dyskryminację pików, dzięki temu każdy pik jest brany pod uwagę w obliczeniach niezbędnych do otrzymania prawidłowego wyniku identyfikacji. Nie ma bezpośredniego porównywania widm, widma referencyjne (tzw. reference spectra ) nie są wykorzystywane w komercyjnym oprogramowaniu w wersji klinicznej (IVD).

System VITEK®MS zawiera populacyjną bazę danych, uwzględniającą rozbieżność poszczególnych szczepów w obrębie tego samego gatunku.

 • Średnio >14 izolatów/gatunków oraz średnio 36 widm/gatunek
 • Rozbieżność geograficzna izolatów
 • Różne pochodzenie badanych próbek
 • Subkultury uzyskane z różnych podłóż hodowlanych
 • Odmienne czasy hodowli

 

VITEK® MS V3: obszerna aktualizacja bazy danych dotycząca prątków, Nocardia oraz pleśni

Nowa baza danych VITEK® MS V3 z certyfikatem IVD-CE* dla bakterii i grzybów drożdżopodobnych, a także prątków, Nocardia oraz pleśni. Rozszerzona baza danych zawiera Mycobacteria tuberculosis (TB), prątki niegruźlicze (NTM), dermatofity oraz grzyby dimorficzne, włączając w to gatunki związane z zakażeniami u pacjentów. Możliwość szybkiej identyfikacji tych trudnych mikroorganizmów dzięki spektrometrii masowej umożliwia mikrobiologom dostarczenie wiarygodnych wyników lekarzom klinicystom i szybsze wdrożenie terapii umożliwiającej leczenie takich chorób jak gruźlica, zapalenie kości i szpiku wywołane prątkami niegruźliczymi (NTM) oraz ciężkich zakażeń grzybiczych.

Wysoka dokładność identyfikacji prątków Nocardia oraz pleśni w analizatorze VITEK® MS pozwala szybciej przekazać  lekarzom wyniki oznaczeń. Przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentem. To pozwala szpitalom oszczędzić czas (oznaczenia we własnym laboratorium i szybka identyfikacja tych trudnych mikroorganizmów) oraz pieniądze (techniki molekularne, sekwencjonowanie, wysyłanie próbek do innych laboratoriów).

*Produkt nie jest dostępny w USA

Optymalizacja przepływu pracy oraz jednolita integracja wyników ID/AST

VITEK® MS jest specjalnie zaprojektowany w celu optymalizacji przepływu pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Pojemność 4 płytek do analizy umożliwia równoległe przygotowanie próbek przez czterech  użytkowników na oddzielnych stacjach przygotowania próbek i umieszczenie ich w systemie w tym samym czasie. 48 punktów na płytce do analizy, to 192 izolaty, które można zbadać w jednym przebiegu.

 • Intuicyjne przygotowanie płytek do analizy w celu uzyskania wyników ID, a także AST jest możliwe dzięki stacji przygotowania próbek  (VITEK® MS Prep Station)
 • Zaledwie kilka kroków, by uzyskać wynik – wyniki ID i AST tego samego dnia
 • Mniej czynności manualnych pozwala na koncentrację nad bardziej wymagającymi zadaniami
 • Duża pojemność dla większych laboratoriów (192 próbki/przebieg) oraz małe sekcje po 16 próbek dla małych i średnich laboratoriów

 

Myla® to rozwiązanie stworzone przez bioMérieux’s w postaci oprogramowania pośredniczącego umożliwiającego raportowanie w czasie rzeczywistym oraz jednolitą integrację wyników ID i AST uzyskanych z systemów VITEK® MS i VITEK® 2.

Easy-to-read results viewed in Myla®

Łatwy odczyt wyników w Myla®

 

ROZWIĄZANIA VITEK®: Pełne śledzenie procesu analitycznego
oraz elastyczność systemu

System VITEK®MS jest elastyczny, co zwiększa wydajność laboratorium, a także umożliwia na pełne śledzenie procesu analitycznego co podnosi pewność wydawanych wyników.

 • Odczynniki i materiały zużywalne mają kody kreskowe, dzięki którym w prosty sposób śledzony jest proces analityczny wyników ID oraz AST dla każdego z izolatów.
 • Jednorazowe płytki do analizy:
  • Zmniejszają ryzyko wystąpienia błędnych wyników spowodowanych kontaminacją
  • Zmniejszają ryzyko wystąpień zdarzeń nieporządanych wynikających z kontaktu z odczynnikami chemicznymi
  • 3 pola do analizy, w wtórych każde z pól ma własny punkt kontrolny w centrum
 • Weryfikacja czynności takich jak strojenie i kalibracja jest całkowicie automatyczna i przejrzysta dla użytkownika.

 

Pełna specyfikacja techniczna i numery katalogowe

Specyfikacja techniczna VITEK® MS

Laser

 • Laser azotowy 337 nm, ze stałym ogniskiem
 • Maksymalna częstotliwość - 50 Hz (50 strzałów na sekundę)
 • Kąt padania wiązki lasera na badany materiał bliski normy
  (wzdłuż osi)
 • Energia i pozycja lasera ustawiana przy pomocy oprogramowania

Jednostka analityczna

 • Liniowa komora przelotowa o długości 1,2 m
 • 2 pompy turbomolekularne (nominalnie 250 l/s) do podtrzymania próżni
 • Wygaszanie wiązki laserowej w celu odchylenia niechcianych sygnałów o wysokiej intensywności np. jonów matrycy

Wymiary urządzenia

 • Rozmiar (szerokość x wysokość x głębokość): 0,7 m x 1,92 m x 0,85 m (minimalny odstęp od tylnejściany wynosi 100 mm)
 • Ciężar: 330 kg (bez komputera)

Wymagania instalacyjne

 • Elektryczne: 230 V, 50/60 Hz, 1000 VA, ciągła dostawa prądu
 • Temperatura otoczenia 18° do 26°C
 • Względna wilgotność powietrza < 70 %, niekondensująca
 • Podłoże pozbawione wibracji, płaskie, wypoziomowane, udźwig co najmniej 330 kg w czterech punktach podparcia

Zakres analizowanych mas cząsteczkowych

 • Zakres pomiarów od 1 to 500 kDa

 

Części składowe VITEK® MS

VITEK® MS Prep station (Stacja przygotowania próbek) jest przeznaczona do przygotowania płytek do analizy the VITEK® MS oraz kart AST do VITEK® 2 AST. Zeskanowanie kodu paskowego przypisuje przygotowanie testów  ID i AST do operatora stacji przygotowania próbek umożliwiając śledzenie procesu analitycznego. Proste w użyciu oprogramowanie umożliwia podgląd każdego z punktów do analizy I uzyskanie informacji przez kogo został przygotowany.

 

VITEK® MS Acquisition Station (Stacja przetwarzania wyników) jest bezpośrednio podłączona do analizatora VITEK® MS. Wyświetla status pracy urządzenia oraz przetwarza spectra, które zostały przesłane przez analizator. Przetworzone widma są wysyłane do oprogramowania pośredniczącego MYLA do dalszej analizy.

 

 

Serwer MYLA®  zawiera oprogramowanie pośredniczące MYLA®. W przypadku systemu VITEK® MS, MYLA® jest podłączona do Stacji przygotowania próbek (VITEK® MS Prep Station) jak i Stacji przetwarzania wyników (VITEK® MS Acquisition Station) umożliwiając pełną integrację wyników oraz śledzenie procesu analitycznego dla każdej indywidualnej próbki pacjenta oraz uzyskanych wyników. Połączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego i innych analizatorów umożliwia integracje wszystkich danych w jednym i ich przeglądanie.

Pioneering diagnostics