• ETEST®

ETEST®

Gotowe do użycia paski z antybiotykiem do oznaczania wartości MIC na skali

Lekarze klinicyści często potrzebują więcej informacji, niż może zapewnić podstawowa metoda do kreślenia lekowrażliwości drobnoustrojów. Rozpoznawane na całym świecie z powodu udowodnionej jakości i dokładności, gotowe do użycia paski ETEST® z antybiotykiem do oznaczania wartości MIC na skali.

 • Określenie wartości MIC mikroorganizmów
  o wysokich wymaganiach wzrostowych lub wolno rosnących
 • Potwierdzenie lub wykrycie niskich poziomów oporności lub nowych mechanizmów oporności
 • Przetestowanie nowowprowadzanych leków
  lub takich, które nie są wykorzystywane
  w rutynowej praktyce
 • Dostosowanie antybiotykoterapii
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Paski ETEST® – oryginalne paski z gradientem stężeń przeznaczone do określania wartości MIC na skali – są postrzegane przez wielu jako „złoty standard”. Zasłużyły na swoją reputację dokładnym i powtarzalnym określeniem wartości minimalnego stężenia hamującego dla antybiotyków (MIC – ang. Minimum Inhibitory Concentration), antymykotyków oraz leków przeciwprątkowych. Paski ETEST® są predefiniowanym,stabilnym gradientem 15 stężeń antybiotyku na plastikowym pasku.  To proste i opłacalne narzędzie oferujące wyniki w przypadkach gdy potrzebna jest większa dokładność testów lekowrażliwości (AST), niż w przypadku metod automatycznych lub metody Kirby-Bauer’a. ETEST® to szeroka oferta ponad 100 produktów przeciwdrobnoustrojowych dostępnych w kilku kategoriach:  Antybiotyki, Antymykotyki, Leki przeciwprątkowe oraz wykrywanie mechanizmów oporności (ARD – ang. Antimicrobial Resistance Detection).
 

Godny zaufania lider

Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego pasko do oznaczania wartości MIC, produkty ETEST® nadal robią wrażenie. Mają bardzo dobrze udokumentowaną jakość i powtarzalność, co stawia ich na pozycji godnego zaufania lidera na rynku pasków z gradientem stężeń do wykrywania wartości MIC. W istocie, paski z gradientem stężeń przeznaczone do określenia wartości MIC - ETEST®
złotym standardem:

 • >4,000 publikacji naukowych z ponad 50 państw
 • Przebadanych >2.9 miliona szczepów
 • Reprezentowane przez ponad 20 milionów danych
   

Wszechstronność

„Pierwszy wybór”, aby uzupełnić podstawową metodę określania lekowrażliwości

Większość laboratoriów klinicznych wykorzystuje komercyjnie dostępne automatyczne systemy do określania lekowrażliwości drobnoustrojów takie, jak bioMérieux’s VITEK®, lub metodę dyfuzyjno-krążkową jako podstawowe określenie lekowrażliwości. Te rutynowo używane metody pokrywają ok. 90% zapotrzebowania na wyniki lekowrażliwości. Paski ETEST® są metodą uzupełniającą dla pozostałych  ~10% przypadków. Z ekonomicznego punktu widzenia są proste w zastosowaniu, a same paski utrzymują stały gradient antybiotyku nawet do 5 lat, przez co mogą być wykorzystane w przypadkach rzadziej testowanych antybiotyków. W ten sposób paski ETEST® uzupełniają braki rutynowej diagnostyki lekowrażliwości drobnoustrojów:

Kliknij aby powiększyć

 • Testowanie nowowprowadzanych antybiotyków
 • Testowanie „trudnych” mikroorganizmów, które nie mogą być zbadane rutynowymi metodami do określania lekowrażliwości (np. mikroorganizmy o wysokich wymaganiach wzrostowych, beztlenowce, takie które są ograniczeniem dla rutynowej metody, etc.)
 • Wykrywanie niskich poziomów oporności, opornością związaną z hetero-ekspresją
 • Wykrywanie lub potwierdzanie fenotypów oporności takich jak ESBL, MBL*, AmpC** lub GISA/hGISA**
 • Określenie rozszerzonej wartości MIC (powyżej wartości odcinających) w celu optymalizacji leczenia krytycznych przypadków (np. w przypadku infekcji wieloopornymi drobnoustrojami).

 

*ETEST MBL IP/IPI i  MBL MP/MPI są produktami przeznaczonymi wyłącznie do celów naukowych -  Research Use Only (RUO) w USA
** ETEST AmpC, KPC i GRD są produktami  przeznaczonymi wyłącznie do celów naukowych - Research Use Only (RUO)

 

Rozszerzone wartości MIC w zakresie 15 podwójnych rozcieńczeń

Paski ETEST® umożliwiają oznaczenie rozszerzonych wartości MIC dzięki zakresowi 15 podwójnych stężeń, które idealnie wspomagają leczenie pacjenta w przypadkach gdy standardowo stosowane metody do oznaczania lekowrażliwości drobnoustroju są ograniczone z powodu:

 • Uzyskane wyniki  są wyłącznie w kategoriach wrażliwości (S, I lub R)
 • Uzyskane wyniki  MIC są poza skalą wartości odcięcia (np. wyniki “<” lub “>”) i nie zapewniają wystarczającej informacji do ustalenia dawki leku przy pomocy wskaźników (PK-PD) farmakokinetyki/farmakodynamiki 

 

Prosta w użyciu technika określania wartości MIC

W prosty sposób rozszerz swoje możliwości diagnostyki lekowrażliwości drobnoustrojów.

 1. Po prostu umieść pasek na posiane podłoże, ręcznie lub przy wykorzystaniu opcjonalnych akcesoriów ETEST® (np. Retro, Simplex, Nema, lub MiniGrip It), a następnie inkubować.
 2. Po inkubacji, pojawi się elipsa, która przcina się z wartością MIC znaczoną na skali i wyrażoną w µg/ml, gdzie testowany antybiotyk zahamował wzrost drobnoustroju.
 3. Odczytana liczba odpowiada wartości MIC I może zostać wykorzystana do wyboru optymalnej  terapii dla pacjenta.

 

Paski ETEST®, urządzenia i akcesoria przeznaczone do kreślenia lekowrażliwości bakterii i grzybów

Paski ETEST®

 • Ponad 100 leków przeciwdrobnoustrojowych w następujących kategoriach:  Antybiotyki, Antymykotyki, Leki przeciwgruźlicze, oraz wykrywanie mechanizmów oporności
 • Stabilny gradient antybiotyku to długa data ważności, nawet do 5 lat,  dzięki temu mogą być wykorzystane w przypadkach rzadziej testowanych antybiotyków.
 • Proste w zastosowaniu w większości laboratoriów klinicznych.
 • Metoda umożliwiająca odczyt pośrednich wartości MIC, wykorzystywana w modelach PK-PD oraz określeniu wartości odcinających.
 • Umożliwiają otrzymanie wyników lekowrażliwości dla większości mikro organizmów o wysokich wymaganiach wzrostowych, gdzie metody oparte o mikrorozcieńczenia nie są w stanie dać wyniku.

ETEST® Urządzenia i Akcesoria

Oszczędność czasu i wzrost wydajności dzięki urządzeniom i akcesoriom ETEST® zaprojektowanym by ułatwić codzienną pracę z paskami ETEST®.

Przejdź do strony Urządzenia i akcesoria Urządzenia i akcesoria ETEST® gdzie znajdziesz więcej informacji.

Urządzenia ETEST®

Numer katalogowy

Simplex C76
(ref. 559802)

Retro C80
(ref. 559803)

Nema C88
(ref. 559804)

 

 

Akcesoria ETEST®

Numer katalogowy

ETEST® Measuring Sticks
(wskaźniki zużycia pasków)
– 5 szt. w opakowaniu nr kat. 559904

ETEST® Clamps (zatrzaski)
– 5 szt. w opakowaniu nr kat. 559809

Małe pudełko z osuszaczami 
nr kat. 559900

Średnie pudełko z osuszaczami 
nr kat. 559901

Duże pudełko z osuszaczami 
nr kat. 559902

Opakowanie nr kat. 501603

Tacka nr kat. 559909

Mini Grip-It nr kat. 411200

Desiccant Capsules (osuszacze)
– 8 szt. w opakowaniu nr kat. 559709

 

 

" Paski ETEST® mają dobrze ugruntowaną pozycję na naszym oddziale. Stanowią szybkie i dokładne narzędzie diagnostyczne, przeznaczone do określania wartości MIC w istotnych i nagłych przypadkach klinicznych, np.: w przypadku drobnoustrojów wyizolowanych z krwi lub PMR. Warto mieć takie narzędzie, także w innych sytuacjach, gdzie musimy wiedzieć czy dany drobnoustrój jest oporny, czy wrażliwy. Także w przypadku grzybów, ETEST® sprawdza się znakomicie. Co to była za praca, gdy określaliśmy wartości MIC metodą rozcienczeniową."

Professor Gaby E. Pfyffer, Chefmicrobiologin, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Lucerne,Switzerland

 

" W imieniu wszystkich pacjentów, którzy skorzystali z możliwości określenia wartości MIC, przy pomocy ETEST®: Dziękuję! Na całym świecie, pacjenci z ciężkimi infekcjami zostali ocaleni dzięki paskom ETEST®"

Dr Marc Romney, Medical Microbiologist, St. Paul's Hospital/Providence Health Care, Canada

 

" Za pomocą pasków ETEST® można diagnozować niezliczoną ilość mikroorganizmów, używając wystandaryzowanych produktów od jednego dostawcy. Zastostowanie pasków ETEST®, umożliwia laboratoriom o różnym profilu, wykonanie oznaczeń lekowrażliwości, co wywiera pozytywny wpływ na opiekę nad pacjentem. Dostęp do tej technologii sprawia, że nawet w miejscach na świecie o ubogim zapleczu diagnostycznym, wykrywanie mechanizmów oporności staje się możliwe, tam gdzie do tej pory wiedza na ich temat była znikoma."

Dr. Ellen Jo Baron, Director, Standford Clinical Microbiology/Virology Laboratory, USA

Pioneering diagnostics