Dział Sprzedaży

Dyrektor ds. Sprzedaży

Marcin Iszkuło
adres e-mail: marcin.iszkulo@biomerieux.com (link sends e-mail)
tel.  22 569 85 00

 

Dział Immunochemii

Kierownik Sprzedaży ds. Immunoserologii i Biologi Molekularnej
Konrad Klimek
adres e-mail: konrad.klimek@biomerieux.com

tel. 665 759 717

 

Zarządzający Regionem ds. Diagnostyki Laboratoryjnej :

Ewa Galwas-Matjasik
Województwa: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie
adres e-mail: ewa.galwas-matjasik@biomerieux.com

tel. 665 759 731

Maciej Zalewski
Województwa: Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie
adres e-mail:  maciej.zalewski@biomerieux.com

tel.665 759 742

Dorota Ryszkiewicz
Województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląskie,

adres e-mail: dorota.ryszkiewicz@biomerieux.com

tel. 519 318 502

Martyna Czepielinda
Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Podlaskie
adres e-mail: martyna.czepielinda@biomerieux.com

tel. 665 759 740

Bartosz Kawala  
Województwa: Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie
adres e-mail: bartosz.kawala@biomerieux.com

tel.  665 759 734

 

Dział Mikrobiologii

Kierownik Sprzedaży ds. Mikrobiologii Klinicznej
Maciej Słomkowski
adres e-mail: maciej.slomkowski@biomerieux.com

tel. 665 759 707

 

Zarządzający Regionem ds. Mikrobiologii Klinicznej:

Irena Więckowska
Województwa: Wielkopolskie, Łódzkie, Mazowieckie, Lubelskie, 
adres e-mail: irena.wieckowska@biomerieux.com

tel.  665 759 736

Monika Radziuk
Województwa: Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Opolskie, Śląskie
adres e-mail: monika.radziuk@biomerieux.com

tel. Kom. 665 759 732

Grażyna Narzyńska-Sobota
Województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie , Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie
adres e-mail: grazyna.narzynska-sobota@biomerieux.com

tel. 665 759 738

Daniel Kuczek
Województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie,
adres e-mail: daniel.kuczek@biomerieux.com

tel. 517 782 517

Robert Kupczyk
Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie
adres e-mail: robert.kupczyk@biomerieux.com

tel. 665 759 733
 

Dział Biologii  Molekularnej

Specjaliści  ds. Produktów Biologii Molekularnej:

Małgorzata Wardzyńska

adres e-mail: malgorzata.wardzynska@biomerieux.com

tel. 665 759 735

 

Karol Kowalski

adres e-mail: karol.kowalski@biomerieux.com

tel. 665 759 741

Pioneering diagnostics