Nota prawna

Firma bioMérieux SA (zwana dalej "bioMérieux) utrzymuje stronę internetową ("Strona") wyłącznie w celu zapewniania Państwu informacji i lepszej znajomości działań grupy bioMérieux oraz w celach edukacyjnych. Strona internetowa może być przeglądana bez żadnych przeszkód. Materiały wyświetlane na Stronie można pobierać wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem jednoczesnego przestrzegania wszystkich praw autorskich i innych praw własności podanych w materiałach. Niedozwolone jednak jest dystrybuowanie, modyfikowanie, przekazywanie, ponowne użycie, przesyłanie oraz wykorzystanie zawartości Strony do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, obrazów, materiałów audio i wideo, bez pisemnej zgody bioMérieux.

Dostęp i korzystanie ze Strony podlega także podanym poniżej warunkom ("Warunki Ogólne") oraz postanowieniom obowiązującego prawa. Wyświetlając i przeglądając stronę automatycznie akceptują Państwo Warunki Ogólne, bez żadnych ograniczeń, czy zastrzeżeń. 

Warunki Ogólne

 1. Należy przyjąć, że wszystko, co można zobaczyć lub przeczytać na Stronie podlega ochronie praw autorskich, o ile nie zaznaczono inaczej, i nie może być wykorzystywane, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych lub w tekście na Stronie, bez pisemnej zgody bioMérieux. bioMérieux nie gwarantuje, że korzystanie z materiałów wyświetlonych na Stronie nie narusza praw osób trzecich, nie będących własnością lub niepowiązanych z bioMérieux.
   
 2. Chociaż firma bioMérieux dokłada wszelkich starań, aby zamieszczać na Stronie dokładne i aktualne informacje, to nie udziela żadnych gwarancji co do ich poprawności. bioMérieux nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w zawartości Strony.
   
 3. Korzystanie i przeglądanie Strony odbywa się na własne ryzyko. Ani bioMérieux ani inne strony zaangażowane w tworzenie, powstawanie i dostarczanie Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, będące wynikiem lub pośrednie roszczenia z tytułu strat moralnych wynikających z dostępu lub korzystania ze Strony lub jej treści. Nie wyłączając powyższych ustaleń, cała zawartość Strony dostarczana jest w postaci "TAK JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ANI RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI GWARANCJI NIENARUSZENIA PRAW. bioMérieux nie udziela żadnych gwarancji ani obietnic, że Strona jest wolna od błędów, wirusów oraz innych niebezpiecznych materiałów, ani że będzie działała bez zakłóceń. bioMérieux nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, czy inne szkody na mieniu związane z dostępem, korzystaniem z lub przeglądaniem Strony lub pobieraniem ze Strony jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, materiałów wideo lub audio.
   
 4. O ile dane osobowe podlegają naszemu Oświadczeniu o Polityce Prywatności, to wszelkie informacje oraz materiały przesyłane na Stronę pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając w to wszelkie dane, pytania, uwagi, sugestie, pomysły, koncepcje, know-how, techniki oraz inne informacje, nie są i nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone, i mogą być swobodnie używane, powielane, rozpowszechniane, publikowane, przekazywane w inny sposób lub usuwane przez bioMérieux lub jej podmioty zależne w jakimkolwiek celu, w tym między innymi, w celu rozwoju, produkcji i marketingu produktów z wykorzystaniem takich informacji.
   
 5. Znaki towarowe, logo i znaki marki usług (zwane łącznie "Znakami towarowymi") znajdujące się na Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub zwyczajowymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux i innych osób. Żadne informacje zawarte na Stronie nie mogą być interpretowane bez pisemnej zgody właściciela Znaku Towarowego jako przyznanie (przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób) jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku Towarowego zamieszczonego na Stronie. Niewłaściwe użycie Znaków handlowych oraz innych treści wyświetlanych na Stronie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych, jest surowo zabronione. Informujemy również, że firma bioMérieux będzie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie możliwości przewidzianych przez prawo, w tym przez wnoszenie oskarżeń prawnych.
   
 6. Strona i jej zawartość, w tym - bez żadnych ograniczeń - rysunki, artykuły, schematy, wizerunki, obrazy, materiały video, materiały dźwiękowe oraz wszelkie inne materiały tam zamieszczone ("Materiały") chronione są prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i /oraz innymi prawami majątkowymi zgodnie z prawodawstwem francuskim i międzynarodowym oraz Układami o Ochronie Własności Intelektualnej i Praw Własności. Materiały te są własnością bioMérieux lub stron trzecich, które przyznały bioMérieux prawo i licencje do umieszczenia ich na Stronie.
   
 7. Kopiowanie i wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów dozwolone jest wyłącznie w celu uzyskania osobistej informacji i wiedzy o produktach bioMérieux i o samej grupie z wyłączeniem jakichkolwiek celów komercyjnych, pod warunkiem że takie użycie i kopiowanie nie narusza żadnych praw autorskich oraz innych praw własności. Powielanie lub korzystanie z materiałów lub ich części bez uprzedniej pisemnej zgody bioMérieux, inne niż do użytku osobistego, jest surowo zabronione.
   
 8. Dystrybucja, reprodukcja, przedstawianie, adaptacja, modyfikacja, publikacja, przesyłanie, tłumaczenie, sprzedaż oraz inne dysponowanie Materiałami lub ich częścią, jak również wyglądem i organizacją Strony, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody bioMérieux, jest surowo zabronione.
   
 9. Strona może zawierać odwołania (linki) do innych Stron internetowych, które podane zostały wyłącznie dla Państwa wygody. Firma bioMérieux nie ma kontroli nad tymi stronami, ani nie dokonała przeglądu wszystkich stron, których linki podane są na Stronie i nie odpowiada za zawartość tych stron. Użytkownik przechodzi do oraz korzysta z takich stron i /lub ich zawartości na własne ryzyko.
   
 10. Chociaż bioMérieux może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, zamieszczane informacje, przekazywane informacje, tablice ogłoszeń i tym podobne miejsca na Stronie, to bioMérieux nie ma obowiązku tego robić i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych miejsc Strony, oraz za żadne błędy, zniesławienia, oszczerstwa, przeoczenia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne, bluźnierstwa, zagrożenia lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w tych miejscach Strony. Niedozwolone jest przesyłanie i przekazywanie jakichkolwiek nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych oraz bluźnierczych materiałów lub materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowań, które można by uznać za przestępstwo, prowadzić czynów związanych z ponoszeniem odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo.
   
 11. Oprogramowanie ze Strony może podlegać przepisom, zasadom i regulacjom eksportowym obowiązującym na terenie Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w innym krajach, wraz z wprowadzanymi w nich zmianami. Przed pobraniem lub wyeksportowaniem jakiegokolwiek oprogramowania ze Strony, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i prawem. 
   
 12. Strona może zawierać informacje odnoszące się do różnych zagadnień medycznych i zdrowotnych. Informacje te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą zastąpić jakichkolwiek zaleceń lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Nie wolno stosować informacji zawartych na Stronie do diagnozowania problemów zdrowotnych, stanu zdrowia lub choroby. Należy zawsze konsultować się z lekarzem lub pracownikami służby zdrowia.
   
 13. Wszelkie informacje zawarte na Stronie dotyczące produktów i usług bioMérieux nie są prawnie wiążące. Firma bioMérieux zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany zawartości Strony i wszelkich zawartych na niej informacji, w tym niniejszych Warunków Ogólnych. Wszelkie tego typu zmiany są wiążące i z tego względu należy okresowo przejrzeć zawartość Warunków Ogólnych, które Państwa obowiązują.

Oświadczenie o Polityce Prywatności

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownicy są niniejszym informowani, że podczas przeglądania tej strony internetowej ("Strona"), automatycznie lub dobrowolnie zbierane są, gromadzone i wykorzystywane (w opisany poniżej sposób) dane osobowe. Jeśli Użytkownicy nie zgadzają się na zbieranie danych osobowych, ich przechowywanie i wykorzystywanie zgodnie z poniższymi warunkami, powinni o tym powiadomić administratora Strony.

Dane osobowe gromadzone przy każdym wejściu na Stronę mogą w szczególności pochodzić z:

 • rejestracji adresu IP użytkowników przy każdym wejściu na Stronę,
 • automatycznej (login) lub dobrowolnej rejestracji podstawowych danych kontaktowych Użytkowników i danych identyfikacyjnych (takich jak nazwisko, adres, telefon, faks, e-mail, adres firmy oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zgadza się podać) udostępnionych poprzez udział w czacie, badaniach, ankietach on-line, prośbach o przesłanie dalszych informacji na temat bioMérieux w tym materiałów marketingowych i reklamowych, subskrypcję biuletynów lub w jakichkolwiek formularzach i tym podobnych.

Zebrane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie przez bioMérieux oraz jej podmioty zależne i nie zostaną ujawnione ani udostępnione osobom trzecim do jakichkolwiek celów, chyba że ustalono inaczej w momencie podawania danych.

 • dane osobowe gromadzone przy każdym wejściu na Stronę będą używane do śledzenia Użytkowników przeglądających Stronę w celu umożliwienia bioMérieux sporządzenia statystyk najczęściej odwiedzanych stron i, ogólnie, monitorowania i poprawy działania strony,
 • dane osobowe gromadzone za pośrednictwem czatów, ankiet on-line, formularzy informacyjnych, subskrypcji biuletynów i tym podobnych wykorzystywane są wyłącznie do realizacji celów, dla których informacje te zostały podane i zgromadzone. Każda subskrypcja biuletynu może zostać w dowolnym momencie anulowana przez wysłanie e-maila do administratora.

Użytkownicy mogą zażądać w dowolnym momencie dostępu, zmodyfikowania i usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie poczty elektronicznej do administratora, który dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosku.

Znaki towarowe

BIOMERIEUX, the blue logo, 3P, 3P logo vert, 3P logo Silver, AdiaFood, AIR IDEAL (logo wave), AnagnosTec, API, api (logo), APIWEB, ARGENE, ASAP, ATB, BACARA, BACT/ALERT, BacT/LINK, BacT/VIEW, BactiFlow, BIOBALL, bio-discs, BIOFIRE, BIOFIRE logo noir et blanc, BIOFIRE logo couleur, Biofire logo Double Hélice noir et blanc, Biofire logo Double Hélice couleur, BIOLIAISON, BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS, BIONEXIA, BioNumerics, BLUE LINE, CASA, CHEMFLOW, ChemSwab (logo), CHEMUNEX, CHL, chromID logo, CINAkit, CLINITROL, ColorSeed, COMBIBAG, COUNT-SLIDE, COUNT-TACT, CPS, D-Count, DA VINCI, DATAPROBE, DETECT TO @ACT, DILUBAG, DILUMAT, DILUMIX, DILUTUBE, DIVERSILAB, DUOTEK, Easy Mix, easyMAG, EasySeed, EASYSTAIN, EASYSTREAM, EMAG, ENDOGRADE, ENDOLISA, Endo-RS, ENDOTRAP, EndoZyme, Enzyline, EpiSeq, ESIA, ESTREAM, Etest (Device), EviSight, Expression (Stylisée), FAN, FILMARRAY, FIRST LINE BIOLOGY, FLUOLINE, FLUORASSURE, FMLA, FoodExpert-ID, FROM DIAGNOSIS THE SEEDS OF BETTER HEALTH, GENE-UP, HEMOLINE, HEPANOSTIKA, hyBeads, hyglos, HyGluTex, I (Stylisé), IBILOOP, IBISA, LABFREE, LABGUARD, LABIDEAL, LUMINOMAT, LUMINOSWAB, LYFOCULTS, LYOTROL, MASTERCLAVE, MB/BacT, MIC-E, miniMAG, MONOSLIDE TEST, MONOTEK, MONOTROL, MWS r-gene, MYLA, NUCLIPREP, NUCLISENS, NUCLISENS EASYQ, NUCLISENTRAL, OBSERVA and Design, Bulles de couleur de BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS, PLAYCASE, PolyViteX, PORTAGERM, PREVI, PROTILINE, PYXELIS, QUANTISWAB, R-GENE, RAMSCAN, RapiD 20E, RAPIDEC, REBECCA, RTU, SALMA, SALSA, SAMPL'AIR, SARAMIS, SCAN RDI, SCANRDI, SLIDEX, SM, SMASHER, SMS, SPR, STERICLEAR, SYSTEM U3, TANGO, TEMPO, Testremsa Dubble (Device), Testremsa (Device), THXID, TOMKEY, Toxo FA, TOXOSPOTIF, TREPANOSTIKA, UNIDATRIX, UNITROL, URILINE, VIDAS, VIDIA, VIGIGUARD, VIKIA, VILINK, VIRONOSTIKA, VIRTUO, VITEK, VITEK Card, WRAPSURE, XACT, Zymo-trol są używanymi, będącymi w trakcie rejestracji i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux SA lub jednej z jej spółek zależnych.

Każda inna nazwa lub znak towarowy jest własnością jej właściciela.

bioMérieux SA RCS 673 620 399 Lion.

 

 

Pioneering diagnostics