Szybkie Wykrywanie Zakażeń Mikrobiologicznych oraz Badania Jałowości

Przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego podczas produkcji szczepionek oraz leków dożylnych stosują warunki aseptyczne. bioMérieux oferuje szeroki zakres manualnych oraz automatycznych rozwiązań, przeznaczonych do badań, których celem jest sprawdzenie stopnia jałowości  procesu produkcyjnego oraz produktów. Nasze rozwiązania do wykrywania zakażeń mikrobiologicznych półproduktów oraz do badania jałowości są zgodne z wymogami PAT oraz Farmakopei.

Pioneering diagnostics