• BioBall

BioBall®

Ilościowa Kontrola Jakości w Badaniach Mikrobiologicznych

 • Szczepy referencyjne o wystandaryzowanej koncentracji
 • Skrócony czas przygotowania
 • Prostota wykonania : bardzo szybkie uwodnienie BioBall
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

BioBall® to niewielka, rozpuszczalna w wodzie kulka zawierająca dokładną liczbę mikroorganizmów. Wytwarzana według światowych standardów oraz wymogów ISO Guide 34, zapewnia niezwykłą dokładność w ilościowej kontroli jakości badań mikrobiologicznych.

Gwarancja Pewności w ilościowych badaniach mikrobiologicznych

Przedsiębiorstwa oraz laboratoria przemysłu farmaceutycznego są zobligowane do wykonywania badań mikrobiologicznych produktów w celu zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa. BioBall® to referencyjna, wystandaryzowana metoda badań do kontroli jakości, w której nie są wymagane czynności przygotowawcze oraz preinkubacja.  BioBall® dodawany bezpośrednio do podłoża lub badanej próbki, może być stosowany:

 • w badaniach kontroli jakości podłoży 
 • jako kontrola dodatnia w ilościowej kontroli jakości
 • w badaniach walidacyjnych tradycyjnych oraz alternatywnych metod badań
 • w badaniach, których celem jest uzyskanie akredytacji
 • w standaryzacji badań laboratoryjnych
 • w szacowaniu niepewności pomiarowej badań
 • w badaniach biegłości
 • w badaniu skuteczności aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Szczegółowe informacje na temat wszystkich, dostępnych szczepów znajdują się w zakładce Dane Techniczne.

BioBall® : prosta i niezwykle precyzyjna metoda badań ilościowych

Wszystkie nasze podłoża  charakteryzują się bardzo dobrą jakością oraz:

 • Skróceniem czasu przygotowania  : zminimalizowana liczba etapów badania
 • Prostotą: szybkie uwodnienie BioBall®
 • Większą precyzją w określeniu liczby drobnoustrojów w jtk
 • Bardzo dobrą odtwarzalnością liczby drobnoustrojów między seriami
 • 24-miesięcznym okresem twałości podczas przechowywania w stanie zamrożonym

Zminimalizowane ryzyko  niepoprawnych wyników z badań jakości, dzięki precyzyjnie określonej liczbie mikroorganzimów

Rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

Nasza szeroka oferta BioBali® spełni Twoje potrzeby w:

 • Badaniach żyzności oraz w badaniach walidacyjnych
 • Badaniach skuteczności sterylizacji
 • Badaniu skuteczności aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Szczep referencyjny BioBall®

BioBall® SingleShot : Opracowany z niezwykłą precyzją do jednokrotnego posiewu, każdy  BioBall SingleShot zawiera wystandaryzowaną liczbę drobnoustrojów w zakresie od 28 do 33 jtk   

BioBall® MultiShot 550 : zawiera liczbę drobnoustroju w zakresie od 500 do 600 jtk. BioBall Multishot 550 opracowany do wykonania 10 posiewów w dawce po 100 µL (10 x 100 µL, o koncentracji 50 jtk w każdej dawce), w ciągu  8 godzin : najlepsze rozwiązanie w kontroli jakości badań mikrobiologicznych, w których wymagane są dodatnie kontrole w zakresie od 10 do 100 jtk

BioBall® High Dose 10K : Opracowany z niezwykłą precyzją do jednokrotnego posiewu o koncentracji w zakresie od 8000 do 12000 jtk

BioBall® MultiShot 10E8 : Opracowany do wykonania 10 posiewów, w dawkach po 100 μL, po wcześniejszym uwodnieniu w 1,1 ml BioBall Re-Hydration Fluid, z których każda zawiera drobnoustroje o koncentracji w zakresie od  0,7 do 1,5 x 10E8 jtk.  BioBall MultiShot to najlepsze rozwiązanie do badania skuteczności aktywności przeciwdrobnoustrojowej

BioBall® Mixed Kits : Opracowany  w celu zapewnienia większej elastyczności w badaniach, zestaw zawiera szczepy zalecane przez Farmakopeę.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych zestawów BioBall Mixed znajdują się zakładce Dane Techniczne

Usługi serwisowe BioBall®

Nowa usługa serwisowa umożliwiająca zamawianie BioBali zawierających wymagane przez laboratorium szczepy drobnoustrojów: 

 • Szczepy izolowane z różnych środowisk 
 • Szczepy uzyskiwane z kolekcji kultur bakteryjnych (zalecane DSMZ lub NCTC), zawierające wymaganą przez laboratorium liczbę drobnoustrojów w jtk

Szczegółowe informacje  na temat Usługi Serwisowej BioBall znajdują się w zakładce Dodatkowe Opcje i Akcesoria.

Produkcja BioBall® z wykorzystaniem cytometrów przepływowych

Podczas produkcji BioBali, bioMérieux wykorzystuje opatentowaną technologię oraz prawa własności.

Cytometr przepływowy jest stosowany do odmierzania pojedynczych komórek w hodowli oraz do analizy ilościowej pojedynczej kropli hodowli drobnoustrojów.

Dzięki temu każda kropla zawiera precyzyjnie określoną liczbę żywych drobnoustrojów, które zostały wcześniej wyizolowane na niewybiórczych podłożach w celu uzyskania maksymalnego odzysku. 

Dostępne szczepy do wyprodukowania BioBall®

Poznaj  listę szczepów , które mogą być użyte do wyprodukowania  BioBali®:

Pobierz

 

BioBall® Mixed Kits : elastyczność w badaniach ilościowych

BioBall® Mixed Kits składa się z 5 zestawów szczepów, aktualnie dostępnych,  zawierających szczepy wymagane przez farmakopeę w badaniach ilościowych.

 

BioBall SingleShot i BioBall MultiShot 550 mixed kit, zestaw do badania Skuteczności Sterylizacji

SingleShot mixed kit - Numer katalogowy: 412646 / MultiShot 550 mixed kit - Numer katalogowy: 412647

 

Ilość fiolek

Mikroorganizm

Szczep BioBall

Szczep równoważny

2

Aspergillus brasiliensis

NCPF 2275

CIP1431.83, IMI 149007, NBRC 9455, WDCM00053

2

Bacillus subtilis

NCTC 10400

CIP52.62, NCIMB 88054, NBRC 3134

2

Candida albicans

NCPF 3179

CIP48.72, NBRC 1594, WDCM 00054

2

Clostridium sporogenes

NCTC 12935

NBRC 14293, NCIMB 12343, CIP 100651, DSM 1446

2

Pseudomonas aeruginosa

NCTS 12924

NCIMB 8626, CIP82.118, NBRC13275,WDCM00026

2

Staphylococcus aureus

NCTC 10788

CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032

 

BioBall SingleShot i BioBall MultiShot 550 mixed kit,  zestaw do Badania Żyzności
 
SingleShot mixed kit - Numer katalogowy: 412541 MultiShot 550 mixed kit - Numer katalogowy: 412540

 

Ilość fiolek

Mikroorganizm

Szczep BioBall

Szczep równoważny

2

Aspergillus brasiliensis

NCPF 2275

CIP 1431.83, IMI 149007, NBRC 9455, WDCM00053

2

Bacillus subtilis

NCTC 10400

CIP 52.62, NCIMB 88054, NBRC 3134

2

Candida albicans

NCPF 3179

CIP 48.72, NBRC 1594, WDCM 00054

2

Escherichia coli

NCTC 12923

NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WCDM00012

2

Pseudomonas aeruginosa

NCTS 12924

NCIMB8626, CIP 82.118, NBRC13275,WDCM00026

2

Staphylococcus aureus

NCTC 10788

CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032

 

BioBall MultiShot 10E8, zestaw do  badania Skuteczności Aktywności Przeciwdrobnoustrojowej
 
Numer katalogowy: 56150

 

Ilość fiolek

Mikroorganizm

Szczep BioBall

Szczep równoważny

2

Aspergillus brasiliensis

NCPF 2275

CIP1431.83, IMI149007, NBRC 9455, WDCM00053

2

Candida albicans

NCPF 3179

CIP48.72, NBRC 1594, WDCM00054

2

Escherichia coli

NCTC 12923

NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WCDM00012

2

Pseudomonas aeruginosa

NCTS 12924

NCIMB8626, CIP 82.118, NBRC13275,WDCM00026

2

Staphylococcus aureus

NCTC 10788

CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032

 

 

Uwzględniając potrzeby rynku jak również w celu uzupełnienia oferty  BioBali®  proponujemy Usługę Serwisową BioBall® , rozwiązanie dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb.

Usługa umożliwia zamawianie BioBali® zawierających  specyficzne szczepy : szczepy pochodzące z własnych kolekcji mogą być wykorzystane do produkcji BioBali®:

 • Izlolaty uzyskane z monitorowania środowiska
 • Drobnoustroje zakażające  produkty
 • Drobnoustroje pochodzące z surowców

Dostępne w dwóch formach: Single Dose zawierający 60 jtk/BioBall lub Multi Dose zawierający 550 jtk/BioBall®. Całkowity czas wymagany do wyprodukowania  BioBala (czas od uzyskania szczepu do dostarczenia gotowego Biobala do laboratorium) , zawierającego szczepy wyizolowane ze środowiska, wynosi około 12 tygodni.

BioBall® może być również wyprodukowany z jakiegokolwiek szczepu pochodzącego z uznanej kolekcji kultur  (NCTC lub DSMZ)  lub z własnej kolekcji szczepów, jeśli w przypadku posiadania takiej kolekcji, prawa do własności intelektualnej osób trzecich nie zostały naruszone.

Zalety usługi serwisowej BioBall®

 • Brak kosztów w przypadku niemożliwości realizacji określonego zamówienia
 • Możliwość określenia poziomu jtk zależnie od potrzeb : większa elastyczność oraz udogodnienie w celu spełnienia Twoich potrzeb
 • Doświadczenie w ilościowych badaniach mikrobiologicznych
 • Certyfikat z badań określający średnią liczbę jtk oraz odchylenie standardowe dla każdej serii
 • Okres trwałości BioBall® Plant Isolate wynosi 12 miesięcy
 • Prosty proces zamawiania : firma BTF odpowiada za cały proces, od pobrania szczepów do dostarczenia do Laboratorium  gotowego BioBall® Plant Isolate
 • Dla drugich oraz kolejnych zamówień BioBall Plant Isolate, zawierających te same szczepy gwarantowane są rabaty

Pioneering diagnostics