• SCANRDI®

SCANRDI®

Automatyczne Wykrywanie Zakażeń oraz Analiza Ilościowa w Czasie Rzeczywistym

 • Bardzo dobra czułość
 • Szybkość
 • Prosty protokół badań
Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wykrywaniu zakażeń mikrobiologicznych, bioMérieux oferuje SCANRDI®, system charakteryzujący się bardzo dobrą wiarygodnością w porównaniu z tradycyjnymi metodami badań.  Aparat  ScanRDI®  to najlepsze rozwiązanie jeśli  maksymalne skrócenie czasu  uzyskania wyniku to priorytet w laboratorium. 

 

checkmat.jpg

Real time method for sterility testing
Show in media library: 

Rewolucyjna Metoda Badań z wykorzystaniem Cytometru w Fazie Stałej

Dzięki niezwykłej czułości oraz szybkości, ten najnowszy system, wykorzystujący technologię cytometrii w fazie stałej, umożliwia uzyskanie bardzo dokładnych wyników. System SCANRDI® stosowany do badania produktów przesączalnych, może być stosowany w oznaczaniu poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w badaniach jałowości oraz w monitorowaniu środowiska.

System oparty na najnowszej technice, przeznaczony do badania półproduktów oraz produktów, zapewnia uzyskanie wyników w ciągu 90 minut, w wykrywaniu żywych mikroorganizmów, takich jak bakterie, przetrwalniki bakterii, drożdże, pleśnie oraz przetrwalniki pleśni. Wysoka czułość aparatu  SCANRDI® umożliwia wykrycie pojedynczej, żywej  komórki w badanej próbce.

 

Czas całego protokołu badań od pobrania próbki, do uzyskania wyników wynosi 3 godziny, dzięki czemu możliwe jest szybkie podejmowanie działań prewencyjnych w przypadku wykrycia zakażeń

Prosty protokół badań

 • Filtracja: mikroorganizmy pozostają na filtrze, następnie dodawany jest specjalny odczynnik, który znakuje wszystkie, żywe drobnoustroje i powoduje ich fluorescencję  
 • Skanowanie: analiza w czasie krótszym niż 3 minuty, wszystkie żywe mikroorganizmy zebrane na filtrze oraz wyznakowane odczynnikiem fluorescencyjnym, wykrywane są przez laser
 • Wyniki: system automatycznie wyświetla liczbę żywych, wykrytych drobnoustrojów, w postaci obrazu zeskanowanej powierzchni filtra wraz z precyzyjną lokalizacją wszystkich, wykrytych mikroorganizmów
 • Analiza danych: system zgodny jest z wymogami dokumentu 21 CFR część 11, dotyczącego zarządzania wynikami. Wyniki z rutynowych badań przedstawiane są w formie tabeli

Wymiary:

 • Moduł analityczny 55,7 x 44 x 80,1 cm , G x W x SZ   
 • Komputer 45 x 17 x 45 cm, G x SZ x W
 • Monitor 45 x 18 x 32/44 cm, SZ x G x W
 • Klawiatura 15/22 x 45 x 3 cm,  G x SZ x W

Waga:    

 • Moduł analityczny 48 kg
 • Komputer 16 kg
 • Monitor 5kg

Wymagania elektryczne:

 •    Moduł analityczny 110/230 V (+/- 10%) przy 50/60 Hz 6,3A /3,15 A
 •    Komputer 115/230 V (+/- 10%) przy 50/60 Hz 6A/3A
 •    Monitor 100-240 V przy 50/60 Hz 1,5 A
 •   Bezpieczniki T 6,3 A - H 500 V dla systemu pracującego przy 110 V. Bezpieczniki T 3,15 A - H 500 , dla systemu pracującego przy 230 V 

Warunki pracy:

 • Temperatura od 15 do 30 C
 • Wilgotność od 5 do 80 %, nie kondensująca
 • Wysokość od 0 do 2000 m
 • Poziom hałasu  - poziom emisji hałasu < 85 db 


 

 

 

 

Pioneering diagnostics