Diagnostyka zakażeń HIV

Diagnostyka zakażeń HIV

Pomimo postępu w medycynie i diagnostyce miliony ludzi umierają każdego roku na HIV/AIDS (2/3 z nich w Afryce Subsaharyjskiej). By możliwe było ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby i lepsze zarządzanie zakażeniami HIV, w celu poprawy rokowań i jakości życia pacjentów, niezbędne są dostępne, elastyczne testy o wysokiej jakości diagnostycznej. bioMérieux działa na pierwszej linii frontu walki z HIV od samego początku epidemii i nieustannie dąży do zapewnienia wszystkim, w każdym miejscu na świecie, najlepszych w swojej klasie rozwiązań dedykowanych HIV w celu zagwarantowania lepszej opieki nad pacjentami na całym świecie.

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Prawdziwie globalne wyzwanie

HIV w liczbach (2011)*
 

 • 2,5 mln nowych zakażeń
 • 1,7 mln zgonów na tle AIDS
 • 2/3 zgonów w Afryce Subsaharyjskiej
 • 34 mln osób żyjących z HIV na całym świecie

*UNAIDS, WHO 2011 r

Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), został zidentyfikowany po raz pierwszy w 1980 roku. Lentiwirus, który atakuje białe krwinki niezbędne do właściwego działania ludzkiego układu odpornościowego1, szybko stał się globalnym problemem. Wirus jest przenoszony przez płyny ustrojowe, najczęściej w wyniku kontaktów seksualnych odbywanych bez zabezpieczenia. Nieleczony prowadzi do zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) i śmierci.

Postępy medycyny doprowadziły do ​​znacznej poprawy jakości życia i rokowania dla osób z HIV, chociaż nadal nie ma skutecznej szczepionki, ani leków. Dobre zarządzanie epidemią HIV oznacza wczesne wykrycie zakażenia i rozpoczęcie leczenia antyretrowirusowego (ART) oraz badania przesiewowe pozwalające wdrażać najbardziej odpowiedni sposób leczenia. Jednak zdobycze medycyny nie są dostępne w równym stopniu dla wszystkich ludzi na świecie. Dlatego organizacje zrzeszające specjalistów, takie jak WHO i CDC, skupiają się na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do edukacji dotyczącej zakażeń HIV, badań przesiewowych i leczenia, w celu zmniejszenia liczby nowych zakażeń HIV oraz poprawy jakości życia osób z zakażeniem HIV na całym świecie.

Strategiczny kierunek globalnej strategii WHO dla sektora służby zdrowia w odniesieniu do HIV/AIDS, lata 2011-2015:
„Optymalizacja w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu zalażenia HIV”

Rozwiązania bioMérieux: łatwodostępne rozwiązania o wysokiej jakości

 • Wysoka jakość oznacza, że każdy test, platforma i usługa dedykowana HIV przyczynia się do poprawy wyników leczenia
 • Dostępność dla pacjentów i populacji z grupy ryzyka w dowolnym miejscu na świecie
 • Elastyczność jako dostosowanie do najróżniejszych wymagań diagnostycznych

bioMérieux opracowała jeden z pierwszych testów przesiewowych w kierunku HIV, który był dostępny już w 1985 roku, niedługo po odkryciu wirusa. Jednak nasza firma nieustannie dąży do wprowadzania innowacji, dlatego mamy obecnie jedną z najszerszych ofert produktów do diagnozowania i monitorowania zakażeń HIV. Naszym celem jest oferowanie elastycznych testów i badań przesiewowych w kierunku HIV o wysokiej wartości medycznej, dostępnych dla wszystkich rodzajów placówek służby zdrowia.

Wysoka jakość

Każdy test, platforma i usługa dedykowana HIV musi charakteryzować się wysoką jakością i przyczyniać się do poprawy wyników leczenia pacjentów.

 • W przypadku badań diagnostycznych oferujemy wyjątkowo czułe  testy ELISA IV generacji (immunoenzymatyczne) oraz zaawansowane testy IV generacji. Testy te pozwalają jednocześnie oznaczyć przeciwciała skierowane przeciwko HIV oraz antygen HIV1 p24, umożliwiając skuteczne i wcześniejsze wykrycie zakażenia, niż testy w kierunku HIV oznaczające wyłącznie przeciwciała.2 Nasze testy VIDAS® HIV DUO ULTRA i VIDAS® HIV DUO Quick wykrywają zakażenie HIV w okresie infekcji pierwotnej (w ciągu 1-3 tygodni), nawet przed wytworzeniem przeciwciał. Wczesna diagnoza oznacza możliwość szybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia. Leczenie antyretrowirusowe (ART) utrzymuje poziom wiremii na niskim poziomie zmniejszając ryzyko przekazania wirusa3, 4 oraz ryzyko wystąpienia AIDS2.
   

 

Kliknij, aby powiększyć

VIDAS®HIV DUO: szybkie testy IV generacji

Łatwe w użyciu testy HIV DUO VIDAS® oferują doskonałą czułość analityczną, niską granicę wykrywalności zakażenia HIV oraz wysoką czułość w stosunku do antygenu p24 Ag*.
 

*SOURCES: Ly TD, et al. 2007 Jul;143(1):86-94. Epub 2007, Mar 28.
Miedouge M, et al. J Clin Virol. 2011 Jan;50(1):57-60. doi: 10.1016/j.jcv.2010.09.003.

 

Dostępność i elastyczność

Dostępność do diagnostyki, leczenia i monitorowania zakażenia HIV jest uważana za najważniejszą strategię walki w chorobą na całym świecie 3,4. bioMérieux opracowuje i oferuje rozwiązania, które są tanie, proste i elastyczne, i które mogą być wykorzystywane przez wszystkie laboratoria na całym świecie.

 • Szybkie testy wykonywane przy łóżku pacjenta opracowane zostały w celu jak największej dostępności badań przesiewowych i zwiększenia liczby osób przebadanych na wczesnym etapie zakażenia. Jest to szczególnie istotne w niektórych krajach oraz w populacjach zmarginalizowanych lub populacjach wysokiego ryzyka. Niedrogie i łatwe w użyciu testy VIKIA® HIV 1/2 pozwalają uzyskać wiarygodne, czułe (krew pełna: 99,86%) i specyficzne (krew pełna: 99,95%) wyniki w czasie 30 minut. Test III generacji o wysokiej jakości diagnostycznej może być stosowany w każdym miejscu. Nie jest potrzebny dostęp do wody, ani energii elektrycznej, a testy, dostarczane w szczelnie zamkniętych opakowaniach jednostkowych, są stabilne od temperaturze od 4°C do 30°C. Testy VIKIA® HIV1/2 zostały zatwierdzone przez WHO.

Procedura Suchej Kropli Krwi (Dry Blood Spot, DBS) zwiększają dostępność badań

Procedura Suchej Kropli Krwi (Dry Blood Spot, DBS) to prosty, ekonomiczny sposób pobierania i transportu próbek kilku kropli krwi pełnej zaabsorbowanej przez bibułę filtracyjną. Próbki mogą być pobierane poza laboratorium, nawet w odległych miejscach i w każdym klimacie, a następnie przekazane w celu wykonania oznaczeń.

 

 

Obszar diagnostyczny Rozwiązanie bioMérieux
Zapobieganie/diagnostyka
 
 
 
 

 

Doświadczenie i zaangażowanie

bioMérieux: partner w walce z HIV

Jestem głęboko przekonany, że rozwiązanie globalnych potrzeb służby zdrowia, a zwłaszcza tych, które dotyczą AIDS, można znaleźć stosując podejście interdyscyplinarne z udziałem naukowców i partnerstwa publiczno-prywatnego, łącząc dostępne technologie i biorąc pod uwagę względy humanitarne.”

-Alain Mérieux, załozyciel bioMérieux

Walka z HIV/AIDS wymaga wspólnego zaangażowania na poziomie społeczeństw, krajów i całego świata. Podejście to jest bardzo bliskie bioMérieux, która angażuje się w te działania poprzez badania, rozwój, edukację i politykę odpowiedzialności społecznej.

Nasze wieloletnie doświadczenie wyniesione z pierwszej linii walki z epidemią HIV/AIDS oraz doświadczenie w dziedzinie mikrobiologii pozwalają nam zaspokajać potrzeby tych, którzy zapewniają podstawową opiekę zdrowotną, jak również instytucji służby zdrowia i organizacji pozarządowych zajmujących się tym problemem. Dlatego tworzymy globalną ofertę, która uwzględnia wiele aspektów optymalnej profilaktyki i opieki nad pacjentem. Staramy się, by oferta ta była elastyczna, ponieważ uważamy, że każdy ma prawo do edukacji z zakresu HIV, diagnostyki i wysokiej jakości opieki medycznej. Jesteśmy również świadomi, że HIV/AIDS jest nierozerwalnie związana z innymi chorobami, które dotyczą pacjentów z niedoborem odporności. Dlatego oferujemy też inne linie produktów, między innymi, dedykowanych różnego rodzaju zakażeniom wirusowym / bakteryjnym / grzybiczym, wirusowemu zapaleniu wątroby, gruźlicy i malarii.

W codziennej walce z HIV/AIDS bioMérieux stara się być długofalowym partnerem oferującym wysokiej jakości rozwiązania diagnostyczne i badania przesiewowe wspierające doskonałą opiekę nad pacjentem na całym świecie.

 

 

 1. Cunningham, A.; Donaghy, H.; Harman, A.; Kim, M.; Turville, S. (2010). "Manipulation of dendritic cell function by viruses". Current opinion in microbiology 13 (4): 524–529. doi:10.1016/j.mib.2010.06.002. PMID 20598938.
 2. Moyer, VA. Annals of Internal Medicine Clinical Guidelines: Screening for HIV: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. April 30, 2013.
 3. CDC. Proven Prevention Methods. June 2012.
 4. WHO Global health sector strategy on HIV/AIDS, 2011-2015.
Kliknij aby zobaczyć produkty dla tego rozwiązania
To rozwiązanie oferuje następujące produkty. Wybierz produkt aby zobaczyć szczegóły
Pioneering diagnostics