Dział Marketingu

Zarządzający Grupami Produktów:  

Posiewy Krwi i Podłoża Mikrobiologiczne
Monika Szewczyk 

adres e-mail: monika.szewczyk@biomerieux.com

tel. 665 759 712
 

ID/AST, Etest, VITEK, VITEK MS
Agnieszka Kopleńska

adres e-mail: agnieszka.koplenska@biomerieux.com

tel. 665 75 97 39
 

Immunoserologia: Vidas

tel. 22 569 85 46
 

Biologia molekularna: BioFire i Argene
Małgorzata Wardzyńska
adres e-mail: malgorzata.wardzynska@biomerieux.com 
tel. 665 759 735

Pioneering diagnostics