Dział Marketingu

Zarządzający Grupami Produktów:  

Posiewy Krwi i Podłoża Mikrobiologiczne

Monika Szewczyk 


adres e-mail: monika.szewczyk@biomerieux.com 

tel. + 48 665 759 712

Mikrobiologia manualna/automatyczna: ID/AST, Etest, VITEK, VITEK MS

Marek Seweryn

adres e-mail: marek.seweryn@biomerieux.com

tel. + 48 665 759 714

Biologia molekularna: BioFire

Małgorzata Wardzyńska


adres e-mail: malgorzata.wardzynska@biomerieux.com 

tel. + 48 665 759 735

Immunoserologia: Vidas

Krzysztof Kuczyński

adres e-mail: krzysztof.kuczynski@biomerieux.com

tel. + 48 665 759 743

 

Mikrobiologia przemysłowa

Artur Gąsior

adres e-mail: artur.gasior@biomerieux.com

tel. + 48 667 961 515

 

Pioneering diagnostics