Dział Marketingu

Zarządzający Grupami Produktów:  

Posiewy Krwi i Podłoża Mikrobiologiczne
Monika Szewczyk 

adres e-mail: monika.szewczyk@biomerieux.com

tel. 665 759 712
 

ID/AST, Etest, VITEK, VITEK MS
Piotr Szczegłow

adres e-mail: piotr.szczeglow@biomerieux.com

tel. 667 961 443
 

Immunoserologia: Vidas, Serologia Manualna 
Marcin Brzozowski

adres e-mail: marcin.brzozowski@biomerieux.com
tel. 665 759 743
 

Biologia molekularna: BioFire i Argene
Małgorzata Wardzyńska
adres e-mail: malgorzata.wardzynska@biomerieux.com 
tel. 665 759 735

Pioneering diagnostics