Dział Marketingu

Zarządzający Grupami Produktów:  

Posiewy Krwi i Podłoża Mikrobiologiczne, ID/AST, Etest, VITEK, VITEK MS

Monika Szewczyk 
adres e-mail: monika.szewczyk@biomerieux.com

tel. 665 759 712

Biologia molekularna: BioFire i Argene, Immunoserologia: Vidas

Małgorzata Wardzyńska
adres e-mail: malgorzata.wardzynska@biomerieux.com 
tel. 665 759 735

Pioneering diagnostics